Bergvärmepumpar

Stort utbud av moderna och effektiva pumpar från IVT

Vi har ett gott samarbete med företaget IVT och det vi tänkte göra här är att presentera fyra stycken modeller av bergvärmepumpar som vi gärna rekommenderar och hjälper till att installera.

IVT Geo 312 C 

Den här bergvärmepumpen styrs av hur du och din familj lever. Om du exempelvis duschar på tisdagar, om ni normalt tvättar på torsdagar och när solen går upp under söndagen - allting tar denna värmepump hänsyn till och justerar driften så att ni varje månad sparar pengar. Justeringen av driften sker genom kompressorns varvtalsstyrning och allt sker automatiskt.

ivt geo 312

Den här modellen är väldigt energisnål - men den kompromissar trots det inte med er komfort. Tack vare att den är anpassad efter vårt nordiska klimat så ställer det smarta styrsystemet in sig och anpassar sitt arbete efter hur temperaturen utanför ser ut. Det gör att man som familj sparar pengar och att slitaget på värmepumpens alla delar håll på en väldigt låg nivå; med en längre livslängd som följd.

Ytterligare fördelar med IVT Geo 312 C:

 • Mer varmvatten. För en familj som har ett stort behov av varmvatten så är denna modell av bergvärmepump ett väldigt bra alternativ. Den har en vattenkapacitet på 285 liter och i kombination med ett patenterat styrsystem - AWS II - som anpassar varmvattenproduktionen efter ert behov så finns idel fördelar. Förenklat så känner styrsystemet av då ni använder varmvatten och ökar produktionen; då ni inte använder er av lika mycket så avvaktar pumpen i syfte att optimera produktionen då ni väl behöver det. Energisnålt och väldigt ekonomiskt.

 • Nya och äldre hus: Det spelar ingen roll om du bor i ett äldre hus eller i ett nytt sådant: IVT Geo 312 C passar lika bra oavsett. Även om du i ett äldre hus skulle ha en annan bergvärmepump installerad så kan du med fördel byta till denna modell. Det smarta styrsystemet kan nämligen anpassas även efter ett befintlig borrhål - något som i sin tur leder till lägre installationskostnader.

 • Smartgrid Ready. Denna modell är utrustad med Smartgrid Ready. Det innebär att det är möjligt att koppla upp den mot den Nordiska elbörsen och där den arbetar under de timmar då priserna för el är som allra lägst. Under mornar och nätter är priset för el billigare - då de flesta sover - och det känner värmepumpen av och utnyttjar. För att nyttja Smartgrid behöver du Gateway IVT Anywhere (ett extra tillval) och ett timprisavtal med din elleverantör.

 • Garanti. På denna modell ingår en garanti på sex år för själva pumpen och tio år på kompressorn. Det är möjligt att göra tillval och förlänga ditt skydd med upp till 16 år; detta genom en tilläggsförsäkring. En garanti som gör att ni kan sova gott om nätterna.

 • Mobilstyrning: Du kan genom IVT Anywhere och en specifik app styra din bergvärmepump via din mobil. Väldigt smidigt om du exempelvis ska iväg på en resa.IVT Geo 412 C 

Det är inte för inte som IVT säger att den här bergvärmepumpen är det bästa de någonsin skapat. Det ligger ett extremt hårt arbete bakom för att skapa en så pass snygg och teknisk avancerad bergvärmepump.

ivt geo 412

Den är designad för att synas och kommer i ett sobert och stilrent utförande - helt i svart och med en exklusiv glasfront. Rent tekniskt så finns det ett inbyggt stöd för appar. För den mer sparsmakade och tillbakadragne så går IVT Geo 412 C även att få i ett vitt utförande.

Utan tvekan dock: det här är en modell med extra allt, eller som IVT själva säger: Ovanligt avancerad, onödigt enkel. En synnerligen träffande beskrivning.  

Den är utvecklad för att ge så låga energikostnader som möjligt - utan att för den delen påverka er komfort negativt. Tack vare ett avancerat styrsystem - tillverkat efter vårt nordiska klimat - så anpassar värmepumpen sitt arbete efter kraftiga temperatursvängningar utomhus. Det ger dig en lägre kostnad varje månad och det gör även att slitaget blir mindre på varje del i värmepumpen; något som ökar livslängden markant.

Några snabba fördelar med IVT Geo 412 C

 • Även för äldre hus. Bor du i ett äldre hus där ni har en äldre bergvärmepump installerad och som har börjat sjunga på sista versen? Då är den här modellen något att överväga. Den har nämligen ett avancerat system som gör den möjligt att anpassas efter ett befintligt borrhåll. Det ger, av naturliga skäl, lägre installationskostnader - utan att påverka effekten på något sätt. Den fungerar naturligtvis även för nya hus och klarar av de hårda krav gällande energi som ställs på dessa.

 • Styrs av mobilen. Du kan styra IVT Geo 412 C direkt via din mobil. En avancerad teknologi och ett avancerat styrsystem finns integrerat i IVT Anywhere och där du - via en app - kan styra din bergvärmepump var du än befinner dig. Det har aldrig varit smidigare att få kontroll över sitt eget hus och sin ekonomi.

 • Varmvattenproduktion. IVT Geo 412 C är perfekt för en barnfamilj där varmvatten används frekvent. Den känner av då ni använder varmvatten och ökar sin produktion vid dessa tillfällen. Då ni använder er av mindre volymer så avvaktar värmepumpen i syfte att optimera produktionen då ni väl behöver det. Allt detta sker genom ett patenterat styrsystem  - AWS II - som tagit fram i syfte att anpassa produktionen av varmvatten efter det behov som finns. Modellen har dessutom en vattenkapacitet på hela 285 liter.

 • Jobbar då elpriset är som lägst: I modellen IVT Geo 412 C är förberedd med Smartgrid och har dessutom en gateway -  IVT Anywhere -  som standard. Det enda du behöver är ett timprisavtal med din elleverantör för att kunna sänka din elräkning rejält. Det här innebär nämligen att du kan koppla upp din bergvärmepump mot den Nordiska Elbörsen. Kortfattat så känner värmepumpen av då elpriserna är lägre - exempelvis under morgonen - och ställer in sitt arbete då. Under de delar av dygnet då elpriserna är högre så arbetar den mer lågfrekvent.IVT Greenline HE

Den här bergvärmepumpen är utrustad med den senaste generationens lågenergi- cirkulationspumpar - något som leder till att elförbrukningen reduceras ytterligare och att uppvärmingskostnaderna - i och med detta - blir ännu lägre.

ivt greenline he

Det här är en värmepump med en avancerad och dynamisk pumpstyrning - DPC - som gör att den kan optimera sin uppvärmning helt efter era egna behov. Något som ni också kan följa i realtid. Tack vare en funktion i displayen och att ESM (energimätningssystemet) visas där så kan ni se exakt hur mycket ni sparar in i ren energi. Här kan ni alltså prova er fram och se hur ändrade vanor kan påverka er energiförbrukning och i och med detta skaffa er bättre och billigare vanor.

Modellen IVT Greenline fungerar även perfekt för hus där elementen är dimensionerade för höga temperaturer och detta tack vare att den har en framledningstemperatur på 65 grader celsius. Har ni ett hus med exempelvis oljepanna så kan ett byte till denna modell av bergvärmepump vara väldigt fördelaktigt i och med detta.

Den finns antingen som C-modell och har då en inbyggd varmvattenberedare med en kapacitet om 185 liter eller som E-modell där en separat beredare finns med. Den senare passar bättre för familjer med ett större behov av varmvatten.

I övrigt finns följande fördelar med modellen:

 • Den går att koppla mot nordiska elbörsen. IVT Greenline HE är utrustad med SmartGrid och gör du ett tillägg där du investerar i en gateway - IVT Anywhere - samt sluter ett timprisavtal med din elleverantör så har du väldigt mycket pengar att hämta. Detta gör det nämligen möjligt att koppla pumpen direkt mot den nordiska elbörsen och där den - genom avancerad teknologi - ställer in sitt arbete efter hur elpriserna ser ut. Då de är lägre jobbar pumpen hårdare - då priserna stiger så går den ner i kapacitet.

 • Garanti: Du får en garanti på sex år på själva pumpen och gällande kompressorn så är motsvarande garanti på hela tio år. För ytterligare lite bättre sömn så kan du även teckna en tilläggsförsäkring som ger dig trygghet i hela 16 år.

 • Smartphone. Äger du en smartphone så kan du via ett fjärrstyrningssystem - IVT Anywhere - styra din bergvärmepump via mobilen. Allt som krävs är att du laddar ner en app där alla styrsystem finns integrerade.IVT Premium Line HQ 

En bergvärmepump som tack vare att den är utrustad med dubbla A-klassade cirkulationspumpar och med en helt ny kylkrets kan spara dig så mycket som 200 kronor extra  - per år. Det är heller inte de enda fördelarna.

ivt premium line hq

Av alla modeller så är den här den mest tystgående. Den har en helt ny ljudisolering som gör att den inte låter mer än ett normalt samtal mellan två människor - eller 45 decibel om vi ska ge en mer fackmannamässig referens.

Den här modellen utvecklades för att bli den bästa värmepumpen någonsin och det innebär bland annat en kylkrets som aldrig tidigare använts - utrustad med självreglerande lågenergi-cirkulationspumpar samt ett nytt köldmedie.

Resultatet av dessa innovationer blir att du som privatperson kan sänka sina årliga uppvärmingskostnader med upp till 80%. En värmepump av absoluta toppklass och en av de finaste på dagens marknad.

Här är några fler fördelar med IVT Premium Line HQ:

 • Lättjusterad. Med hjälp av några enkla knapptryck på displayen kan du själv styra och reglera effekten. Tack vare styrsystemet Rego1000 så kan du justera dina värmeinställningar på ett snabbt och effektivt sätt.

 • Svanenmärkt. Detta är såväl en miljö- som en ren kvalitetsstämpel. En oberoende part genomför testerna och att denna modell klarade de hårda kraven är ytterligare ett skäl till varför IVT Premium Line HQ är ett bra val.

 • Smartphone: Det går att styra denna modell via mobilen genom att ladda hem en app. Detta tack vare styrsystemet IVT Anywhere.

 • AWS II: Detta system gör att ni alltid har tillgång till varmvatten. Det känner av er användning och era behov. Då ni använder mycket varmvatten så ökas produktionen automatiskt och i perioder då ni inte har samma behov så börjar pumpen istället att optimera sig själv för att möta era framtida behov. En både energi- och pengasparande lösning.

 • Smartgrid Ready. En lösning som flera av IVT:s värmepumpar har. Det innebär att du - om du gör ett tillval för en gateway, IVT Anywhere, samt sluter ett timavtal med sin elleverantör - kan koppla pumpen mot den nordiska elbörsen. Vid lägen då elpriset är lågt så ökar arbetet - då priset stiger så går värmepumpen in i en mer lågintensiv fas. Ett väldigt enkelt sätt att spara mycket pengar. 

Trygga installatörer med lång erfarenhet!