Vanliga frågor

Här finner ni svar på vanligt förekommande frågor om bergvärme och installationsprocessen.


Frågor om kostnad, borrning, tillstånd, installation m.m.


Hur vet man att det finns berg under huset som passar för bergvärme?

Oftast är detta inget att oroa sig över då vi i Stockholmsområdet har näratill berg nästan överallt. Hur djupt man behöver borra varierar dock från berg till berg. Vid en projektering gör vi en grundlig analays av exakt vad som krävs för att installera bergvärme samt vilket borrdjup som är nödvändigt.


Varför måste man ibland borra fler hål?

Ibland räcker det inte med ett borrhål för att uppnå önskat energibehov. Man kan antingen borra ett djupare hål eller borra flera lite grundare hål. Huruvida man väljer att borra djupare eller öka antalet hål beror ofta på hur tomten ser ut och vilken yta vi har att arbeta med.


Kan man dra nytta av en befintlig brunn?

Den befintliga energibrunnen går nästan alltid att använda men det kan ibland vara nödvändigt att komplettera med ytterligare ett borrhål. Det hjälper vi dig att avgöra.


Behöver vi som husägare be om tillstånd för att borra på vår egen tomt?

Ja, det krävs alltid tillstånd för att borra för bergvärme. Borrningen medför en miljörisk och det är viktigt att den utförs på rätt sätt. Det bästa är att du kontaktar miljö- och hälskoskyddskontoret i din kommun för att få reda på vad som krävs för att få tillstånd. 


Kan man installera bergvärme året om?

Ja, det går bra.


Är bergvärme förnybar energi?

Ja. Bergvärme godkändes av Energimyndigheten som en förnybar energikälla redan år 2007. Detta innebär att du som använder bergvärme bidrar till en hållbar utveckling och hjälper till att skydda din och kommande generationers livsmiljö.

solen skiner över gröna fält. Bra miljö

Läs mer om bergvärme i vår artikelsektion!

Varmt välkommen att kontakta oss för mer information och kostnadsfri offert!