Det trygga alternativet för installation av bergvärme

Bergvärme är ett mycket bra sätt att sänka dina värmekostnader som husägare – inte minst jämfört med andra former av värmepumpar. Med bergvärme kan du faktiskt sänka dina värmekostnader med så mycket som 80 procent.

Miljövänlig energi för dig som tänker på framtiden 

Med hjälp av en bergvärmepump kan vi utnyttja den värme som redan finns i naturen – närmare bestämt solenergi som finns i berget under oss. Med bergvärme får du en driftsäker, miljövänlig och underhållsfri anläggning. Bergvärme klarar av hela husets värmebehov, till och med under riktigt kalla vinterdagar. Dessutom räcker värmen till varmvattnet på tapp.

Att byta från direktverkande el till bergvärme är en stor investering, det medges. Men på lite sikt är besparingen så stor att det är intressant även för dig som inte har ett vattenburet vattensystem i huset. Dessutom är en konvertering från el till vattenburen värme avdragsgillt enligt ROT.Frikyla en stor fördel med bergvärme

En stor fördel med modern bergvärme är att pumpar idag även har funktionen ”frikyla” som ger skön svalka när det är som varmast på sommaren. Denna svalka får du till en mycket lägre driftkostnad jämfört med en vanlig luftkonditioneringsanläggning. Om du installerar bergvärme ökar dessutom värdet på ditt hus, inte minst på lång sikt. Detta beror på att värmen kommer från solen och därför är förnybar i all evighet.

sol energi värme

Hur går det då till när du ska införskaffa bergvärme till ditt hus?

Här går vi igenom processen i några korta punkter. Först  genomför vi en videobesiktning för att undersöka förutsättningarna för att installera bergvärme just där du bor. Därefter ger vi dig ett kostnadsförslag. Borrningen tar sedan ungefär en dag och påverkar din tomt i en mycket liten utsträckning. Borrhålet är i normala fall 100-220 meter djupt. Djupet beror på vilket effektbehov just ditt hus har.

Snabb och effektiv installation

När borrningen är slutförd installerar vi bergvärmepumpen. Detta tar i vanliga fall en till två dagar. Vi tar ansvar för hela arbetet när vi installerar bergvärme åt en privatperson – från planering till installation och efterkontroll. De underleverantörer vi anlitar för bland annat borrning är erfarna specialister och har mycket god kunskap om de geologiska förhållandena i Stockholm.

För att du ska känna dig trygg och att vi ska veta att allt fungerar som det ska så tar vi kontakt med dig inom ett halvår efter installationen. Vi kollar med dig om allt fungerar som det ska och du får dessutom möjlighet att få svar på frågor som kanske har uppstått kring drift och underhåll. Vi kan ge dig tips och råd om hur du utnyttjar din nya bergvärme på bästa möjliga sätt.

Erfarna och välutbildade installatörer

Installationen av bergvärme utförs av våra erfarna installatörer som har de rätta utbildningarna och certifikaten. Alla våra arbeten är dessutom ansvarsförsäkrade.

Glöm inte att du måste ha tillstånd för att installera bergvärme. Det söker du hos miljö- och hälsoskyddsnämnden i din kommun. Ansvaret att söka tillstånd ligger hos dig, men vi kan hjälpa till med ansökan om du vill.

Bergvärmeinstallationer är komplicerade uppdrag som ställer stora krav på leverantören!