Bergvärme till sommarstugan – är det ett bra alternativ?

Bergvärme är det mest effektiva sättet att sänka kostnaderna för uppvärmning. Med rätt värmepump, rätt dimension på borrhålet och med rätt installation kan man komma att sänka kostnaderna för uppvärmning med närmare 80 %. 

Det gör givetvis det alternativet väldigt intressant för villaägare. Nackdelen med bergvärme är att det är ett alternativ som bär en hög initial kostnad och där det krävs en ganska rejäl investering för att både borra efter en energibrunn och köpa en bergvärmepump. Det man emellertid ska veta är att det också är en investering som lönar sig. Bergvärme i Stockholm bär frukt och man kan se att de flesta redan efter 10 år når break-even och kan börja räkna hem pengarna. 

En annan fördel är att man också kan använda sig av samma borrhål. Då bergvärmepumpen spelat ut sin livslängd kan man installera en ny och använda sig av samma borrhål - det gör att kostnaden också blir lägre. 

Bergvärme fungerar till sommarstugan 

De flesta tänker bergvärme för en villa eller för exempelvis större fastigheter. Har man exempelvis ett fritidshus eller en sommarstuga så blir bergvärme en sämre idé. Eller? Den höga installationskostnaden för bergvärme kan givetvis vara avskräckande, men det handlar ändå om ett val som kommer att ge god effekt. En annan viktig aspekt gällande bergvärme och bergvärmepumpar är att energikällan per se inte behöver innebära berggrunden. 

En bergvärmepump kan även hämta solenergi som lagrats i exempelvis en sjö, i grundvatten eller i marken. Har du en sommarstuga i nära anslutning till en sjö så kan du också undersöka sina möjligheter att använda dig av sjövärme för att värma sommarstugan.

Principen är densamma som vid klassisk bergvärme, men istället för att borra lägger man ut slangar på botten av sjön. Ett annat alternativ handlar om jordvärme där man gräver ned slingor - på ungefär en meters djup - i trädgården. För att detta ska vara ett gångbart alternativ så krävs en yta om 250-600 kvm. 

Vilka förutsättningar finns hos dig? 

Oavsett om det handlar om att ta tillvara på energi lagrad i en sjö eller i marken finns fördelen att man slipper borra. Borrningen efter klassisk bergvärme är en stor post i budgeten för installationen och det kan således vara en riktigt bra lösning om något av dessa alternativ fungerar. 

Var emellertid medveten om att det krävs rätt förutsättningar också. I vissa fall är bergvärme, sjövärme eller markvärme ett bra alternativ - i andra fall kan andra lösningar för uppvärmning vara bättre. 

Man ska även vara medveten om att det handlar om åtgärder som kräver anmälningsplikt och att du alltid ska kontakta din kommun innan du sätter igång med ett projekt. I vissa fall och i vissa kommuner är man exempelvis restriktiva vad gäller tillstånd för sjövärme. Kolla alltid upp detta innan. 

Trygga installatörer med lång erfarenhet!
17 Jun 2023