Ska man ha värme i fritidshus över vintern?

Ja, det ska man. Många gör dock misstaget att ha för låg värme. En underhållsvärme på minst 15° C behövs för att huset skall må bra och klara sig undan frost- och fuktskador. Det gäller även om ditt hus är välisolerat och vinterbonat.

Du behöver stänga av vattnet och tömma alla kranar innan du lämnar ditt fritidshus för vintern. Det är viktigt att göra även om du har värme på i huset. Skulle de råka bli strömavbrott när det är riktigt kallt kommer ledningarna att frysa sönder. Häll även ner antifrysvätska, som till exempel t-röd, i golvbrunnar, handfat och toalett så är du helgarderad mot sönderfrusna rör och ledningar. Lämna dörrar och skåpluckor öppna så att värmen kan cirkulera helt fritt i huset.

Tänk på detta innan du lämnar sommarstugan för vintern

Det är mycket att tänka på när man skall lämna sin sommarbostad för säsongen. Om du vill undvika skador på din stuga är det bra att vara väl förberedd inför vinterns utmaningar. För att underlätta har vi gjort en lista:

  • Säkra ditt fritidshus mot möss och skadedjur. Töm skåpen på allt ätbart. Du vill inte att möss och andra skadedjur hittar in till ditt hus.

  • Täta noggrant runt dörrar och fönster. Se till att källarluckan och annat är ordentligt stängda. Möss behöver bara 0,5 cm för att ta sig in i ett hus. De kan orsaka mycket skada. I värsta fall gnager de på ledningar i huset vilket kan orsaka brand.

  • Plocka bort plank, lövhögar och utemöbler som finns runt om och nära huset. De fungerar som skydd och bo för gnagare.

  • Stäng av kyl, frys och vatten. Se till att alla ledningar är ordentligt tömda genom att öppna kranarna efter att du stängt av vattnet. Glöm inte trädgårdsslangen, varmvattenberedaren och vattencisternen ovanför toalettstolen.

  • Töm och stäng av kyl och frys. Vid ett eventuellt strömavbrott kan en smältande frys ge upphov till vattenskador. Dessutom är det mindre trevligt att mötas av lukten av rutten mat när ni kommer tillbaka i vår.

  • Ta hand om utsidan. Gå över taket och se så att pannor och annat är helt och på plats. Om ni haft takläckor under sommaren så måste det åtgärdas nu. Titta till skorstenen och se till att det inte kan regna in där. Rensa stuprännor från kvistar och löv och undersök så att avrinningen fungerar som den skall. Led bort vatten från huset med ytterligare rännor om det behövs. Kolla runt huset och se så att inte träd eller annat kan blåsa ner och förstöra stugan.

  • Stoppa tjuven. Förvara inget värdefullt i ditt fritidshus över vintern. Plocka med dig allt som kan vara stöldbegärligt eller lås in det på ett säkert ställe. Be gärna en granne kolla till huset då och då för att se att allt står rätt till. Om din sommarstuga ligger långt bort från annan bebyggelse och du inte har några grannar kan du installera enkla bevakningskameror som låter dig hålla ett öga på huset när du inte är där.

Vanliga skador som drabbar fritidshus och sommarstugor

Tyvärr är det mycket vanligt att sommarstugor drabbas av skador under vinterhalvåret. Man tror att så mycket som 50% av alla skadorna sker då. Det vanligaste är fuktskador som uppstår i och med att vattenledningar fryser sönder men det är även vanligt med bränder, stöld och naturskador såsom översvämning och storm.

Genom att förbereda huset ordentligt innan man lämnar det för säsongen gör att risken för skador minskar väsentligt. Ta väl hand om din sommarstuga så kommer den ge dig mycket glädje i många år framöver. Vi hoppas den här texten kommer hjälpa dig nästa gång du skall stänga din sommarstuga för vintern.

Trygga installatörer med lång erfarenhet!
11 Dec 2023