Jordvärme – så fungerar det

Geotermisk energi, som i dagligt tal kallas för jordvärme, är en förnybar energikälla som utnyttjar den naturliga värmen som finns lagrad i jorden. Under jordytan finns en relativt konstant temperatur som går att nyttja.

Vanligtvis behöver man bara gå några meter ner för att jordvärme. Den kan användas för att både värma upp och kyla ner byggnader.

Om man vill använda sig av jordvärme behöver man installera en jordvärmepump, en markkollektor samt ett värmesystem som är kompatibelt med jordvärme. 

Dra nytta av värmen i jorden

Jordvärmepumpen är den centrala delen i ett jordvärmesystemet. Den består av en värmeväxlare och en kompressor. Pumpen leder värme eller kyla mellan marken och byggnaden, beroende på vad som önskas. Det finns två olika system av jordvärme - vatten/vatten och luft/vatten. Båda tar värme från jorden men använder olika tekniker för att kunna göra det. 

Markkollektorn är rörsystem som man gräver ner i marken. Det består antingen av horisontella slingor eller vertikala borrhål. I en markkollektor med horisontella slingor cirkulerar en vätska genom rören för att samla upp värme från jorden. I de värmepumpsystem med vertikala borrhål pumpar man ner en vätska i borrhålen för att ta vara på värmen som finns längre ner under jorden. Vätskan består oftast av vatten och glykol. 

Jordvärmepumpen samlar in värme eller kyla från marken genom markkollektorn. När pumpen används för uppvärmning så överför pumpen värme från jorden till huset genom att komprimera ett köldmedium i kompressorn. När köldmediet komprimeras stiger temperaturen och värmen kan tas tillvara av värmesystemen i byggnaden. När man utvinner kyla så fungerar processen tvärtom. Då tar man värmeenergi från byggnaden för ner den i jorden.

Flera fördelar med jordvärme

Fördelarna med jordvärme är många. Det är en klimatsmart och förnybar energikälla som ger värme utan att vara beroende av vind eller sol. Koldioxidutsläppen är mycket låga. Jordvärme är kostnadseffektivt vilket gör att du på sikt kan spara pengar på uppvärmning. Som en bonus så kan du också dra nytta av den kylande effekten ett jordvärmesystem har på sommaren. 

Att tänka på innan man installerar jordvärme

Det finns flera faktorer som man behöver ta hänsyn till innan man installerar ett jordvärmesystem. Nedan listar vi några viktiga aspekter. 

Rådgör med experter

Om du är intresserad av jordvärmesystem så är det klokt att anlita någon som är kunnig på området. Det kan vara rörmokare eller geotekniker som har specialiserat sig på jordvärmesystem. De kan bistå dig med markundersökning, tillstånd och installation. Med professionell hjälp minskar risken för att det blir fel. 

Bedöm markens egenskaper för jordvärme

Man skall alltid genomföra en markundersökning för att se om marken är lämplig för jordvärme. En geoteknisk undersökning kommer att klargöra huruvida jorden har bra sammansättning och vad det finns för värmeledningsförmåga i den. Dessutom bör man titta på om det finns plats för horisontella slingor eller vertikala hål. 

Kartlägg ert energibehov 

Jordvärmesystemet bör vara dimensionerat efter vad ni har för energibehov. För att komma fram till korrekta uppgifter kan ni titta på varmvattenförbrukning, fastighetens värmeförluster samt vad det finns för kylbehov. 

Bestämmelser och regler för jordvärme

Ta hjälp av den expert du anlitat för att ta reda på vilka typer av tillståndskrav, regler och eventuella begränsningar som kan finnas för jordvärme. Vissa kommuner kan ha särskilda bestämmelser kring jordvärme.

Trygga installatörer med lång erfarenhet!
27 Jul 2023