Kan man stänga av värmepumpen på sommaren?

En bergvärmepump arbetar med att förvandla solenergi från berggrunden till att värma upp ett hus eller en fastighet. Det handlar om en lösning som kan innebära en besparing på närmare 80 % i kostnader för uppvärmning och energi.

Att bergvärme är populärt råder det inga som helst tvivel om, men det handlar heller inte enbart om den besparing man kan göra som villaägare.

Många som väljer bergvärme gör detta även av miljömässiga skäl: genom att välja denna lösning som uppvärmning för det egna hemmet så hämtas energin - grön sådan - från en energikälla som aldrig tar slut - solen. Det är miljövänligt, det är effektivt och det är pålitligt.

Berget och värmepumpen får vila

En fråga som många ställer sig är vad man ska göra med en bergvärmepump under sommaren? Huset behöver inte värmas upp och därmed behöver man heller inte ha bergvärmepumpen igång - eller?

Det går att stänga av bergvärmepumpen under sommaren och genom detta dels låta den vila - men där dels även borrhål och berget får en chans att återhämta sig. Fördelen med detta är att det också ger berget en chans att lagra ny solenergi.

Kombinera bergvärme med solfångare

Men. Det finns emellertid också andra saker i hemmet som kan behöva värmas upp. Många har exempelvis uppvärmning av vatten genom bergvärme - och varmvatten behöver man också oavsett vilken årstid det handlar om. Det innebär att man också behöver hålla igång värmepumpen under sommartid.

Alternativet till detta är att man som villaägare kompletterar bergvärme med solfångare. Dagens teknik gällande solenergi och solfångare ger väldigt effektiva lösningar och med rätt installation - och rätt förutsättningar i övrigt - så kan solfångare definitivt ge dig tillgång till varmvatten under sommaren och där din bergvärmepump kan stängas av. Det kostar pengar, men det ger dig också en kombination av både billig och miljövänlig uppvärmning.

Set & Forget - en temperaturgivare sköter allt automatisk

En fördel med moderna värmepumpar är att dessa till mångt och mycket sköter sig själva. Har du en rätt dimensionerad värmepump i förhållande till borrhålet och en korrekt, fackmannamässigt utförd installation utförd så har du också - till mångt och mycket - en värmepump som sköter sig självt. Du behöver inte bry dig om när det är dags att slå på - eller av - din värmepump.

Med hjälp av temperaturgivare - placerade både inomhus och utomhus - så känner värmepumpen av om det är läge att öka tillförseln av värme till hemmet, eller minska densamma.

En temperaturgivare inomhus kan dessutom anpassa värmen i huset efter huset efter hur varmt det de facto är inomhus. Det är inte bara elementen som ger värme: hur många personer som finns inomhus, solinstrålning och exempelvis teknisk apparatur genererar också värme. En modern, smart värmepump med temperaturgivare gör din vardag enklare och du behöver inte oroa dig för att slå på eller av pumpen. Detta kräver dock att du också tar professionell hjälp och att du anlitar rätt företag för bergvärme i Stockholm.

Trygga installatörer med lång erfarenhet!
24 May 2023