Hur djupt måste man borra för bergvärme?

Bergvärme är en mycket smidig, miljövänlig och kostnadseffektiv metod för att värma upp en bostad. Men det finns många frågor kring metoden. Bland annat är många osäkra när det handlar om själva borrningen. Här berättar vi hur djupt du måste borra när du ska installera en bergvärmepump.

Hur djupt borrhålet ska bli bestäms i första hand av hur stort värmebehovet är. Tumregeln är enkel: ju mer värme du behöver, desto djupare hål. En annan aspekt som påverkar hålets djup är hur långt man behöver borra innan man når fast berg. Detta innebär att det varierar en hel del. I två hus som har samma förbrukning av energi kan alltså kräva olika djup på hålet beroende på avståndet till berggrunden. En kompetent och erfaren installatör kan göra bedömningen där dimensionen på din anläggning görs och en uträkning av hur djupt hål som kommer att behövas.

Borrningen för bergvärme utförs i två faser

Borrningsarbetet utförs i två faser. Det första syftar till att borra sig ner genom jordlagret. Denna del av hålet måste dessutom fodras med stålrör för hållfasthetens skull. Detta foder måste drivas minst sex meter ner under markytan och minst ett par meter in i den fasta berggrunden.

Ett exempel: har du åtta meter ner till fast berg så behövs det minst tio meters foderrörsborrning. När den delen av borrningen är klar så fortsätter man tills det korrekta djupet har nåtts.

Viktigt med tydliga fakta

När du är intresserad av att skaffa bergvärme och bestämmer dig för att investera så är det viktigt med tydlighet. När du får en offert från en firma som installerar bergvärme så är det viktigt att det aktiva djupet på borrhålet är specificerat på ett klart och tydligt sätt. Aktivt borrdjup betyder den del av hålet där kollektorn har kontakt med det berget som omger den.

Denna kontakt kan ske på flera sätt, exempelvis via vatten, fyllning eller något annat vattentransporterande medium. I de flesta fall är det grundvattnet som fungerar som detta medium. Det totala borrhålsdjupet räknas man fram genom att lägga till avståndet från marken till grundvattnets nivå. Det är viktigt att detta blir korrekt uträknat då det är det totala djupet som ligger till grund när kostnaden för borrning ska beräknas.

Några snabba fakta om borrning för bergvärme:

  • Ju effektivare värmepumpen är desto djupare blir borrhålet.
  • Har ditt hus ett så kallat lågtemperaturssystem ( ett exempel på detta är golvvärme) så kommer det att behövas ett djupare hål än om du har radiatorer eller något annat så kallas högvärmesystem.
  • Det aktiva borrhålsdjupet har betydelse för pumpens kapacitet, inte det totala djupet.
  • Olika bergarter leder värme olika bra, därför är bergvärme olika effektivt beroende på var du bor.
  • Det är anmälningsplikt på alla borrhål. De ska dessutom registreras hos SGU (Sveriges geologiska undersökningar).

Liknande artiklar

Kan bergvärme ta slut?

Bergvärme i radhus - fungerar det?

Ska jag använda bergvärme på sommaren?

Bergvärmeinstallationer är komplicerade uppdrag som ställer stora krav på leverantören!
19 Aug 2020