Kan bergvärme ta slut?

Det finns en vanlig missuppfattning gällande bergvärme och denna innebär att många säger att den kan ta slut. kan bergvärme ta slut?

"Nej, som sagt, det handlar om en missuppfattning. Bergvärme innebär att man samlar lagrad solenergi från berggrunden och där denna energi hela tiden fylls på - något som skapar ett kretslopp där energin är grön och där miljön tar minimalt med skada."

Det man däremot kan säga om bergvärme är att den inte fungerar överallt och att vissa hus i vissa områden inte alls passar för denna energibrunn. Men, att det skulle ta slut stämmer alltså inte alls. Om inte solen slocknar förstås.

En missuppfattning som grundar i missförstånd

Det finns några anledningar till varför folk i gemen kan slänga sig med det slarviga uttrycket om att bergvärmen tagit slut. Det vanligaste handlar om att man bor i ett område där många borrat tidigare. Det finns nämligen vissa faktorer att ta hänsyn till då. Två stycken borrhål kan exempelvis inte ligga för nära varandra då de tar effekt från varandra. Det är också därför en regel finns som säger att ett borrhål inte får ligga närmare än tjugo meter från ett annat.

En annan faktor som spelar stor roll handlar om kombinationen av hur djupt man borrat samt hur pass väldimensionerat borrhålet är. Ett borrhål som är underdimensionerat gör att bergvärmepumpen tvingas gå upp i effekt och att den därmed också ökar sina varvtal - det leder i sin tur till att livslängden blir kortare och att kompressorn ofta går sönder.

Ett hus som har ett behov av mycket energi men där borrningen blir för grund kommer heller inte att få ut den bästa möjliga effekten av bergvärme. Gemensam nämnare mellan båda dessa två är ganska enkel att spåra: som kund måste man lägga ner mycket tid på att anlita rätt företag för både borrning och för installation. Annars finns en risk att bergvärmen “tar slut” på grund av att effekten uteblir eller blir sämre än förväntat.

Välj bergvärmepump från ett större märke

Det tredje handlar om vilken typ av bergvärmepump man väljer. Valet gör skillnad både sett till funktion, effekt och livslängd. En rekommendation är att man som kund försöker välja en värmepump från en mer erkänd leverantör.

Det finns en anledning till varför vissa är större än andra. De kostar lite mer pengar, men du kommer att få mycket för dem också. Dels en längre livslängd, dels brukar serviceavtal ingår och dels så är funktionerna väldigt tilltalande - inte minst sett till hur du som husägare får ett lättare liv.

En modern värmepump sköter sig själv på ett annat sätt; den anpassa sig efter era behov och det innebär att du inte behöver ha järnkoll på den. De går dessutom att styra genom exempelvis appar i telefonen och vissa går till och med att koppla mot det nordiska elnätet (något som innebär att den går upp i prestanda då priserna är låga och går ner då dessa stiger). Du kommer att tjäna på att lägga några tusenlappar mer på att köpa en bergvärmepump från en större aktör i det långa loppet.

Trygga installatörer med lång erfarenhet!
30 Jul 2018