Ska jag använda bergvärme på sommaren?

En stor fördel med bergvärme är att du kan kontrollera dina egna kostnader på ett bättre sätt. Du som husägare kan själv styra - via en app - hur varmt du vill ha i ditt hem och genom denna smarta teknologin så kan du också se till att värmepumpen går ner i kapacitet under de perioder du inte befinner dig i huset. Det kan handla om några timmar då du är på arbetet likväl som en under en längre semester - genom denna lösning så är en reglering av temperaturen bara ett knapptryck bort: oavsett var du befinner dig.

"På samma sätt som du under vintern värmer upp huset så kan du också kyla det då det är som varmast. Genom att komplettera med en extra cirkulationspump så kan du hålla en sval och behaglig temperatur under de varmaste sommardagarna. Detta dessutom till ett betydligt lägre pris än exempelvis aircondition."

Detta i kombination med de givna fördelarna som kommer med bergvärme - lägre utsläpp av koldioxid och betydligt lägre kostnader för uppvärmning och energi gör bergvärme till ett väldigt bra val. Finns det rätt förutsättningar så är det definitivt en investering att göra. Den kommer att betala av sig och det handlar om en investering som börjar räknas från dag ett.

Dessa fördelar till trots så möts ändå bergvärme som uppvärmningsmetod av en viss skepsis. En fråga som dyker upp handlar om sommaren och hur en bergvärmepump fungerar då - finns det något värde i att använda bergvärme på sommaren? Ja, fast inte på det sätt som du gör under vintern. För dig som har bergvärme som uppvärmningsalternativ så finns det nämligen väldigt fina möjligheter till att låta det motsatta scenariot ske.

bergvärme sommaren

Det vill säga - genom en enkel modifikation i form av en extra cirkulationspump (som införskaffas och installeras till ett lågt pris) så kan du omvandla värmen till kyla. Konkret så kan du alltså - under sommarens varmaste dagar - kyla ner ditt hus och nå en sval, mer behaglig temperatur.

Mycket billigare att kyla huset med bergvärme än aircondition

Det har man väl ändå aircondition till? Det kan man definitivt ha. Men, om man använder bergvärme så kommer priset att bli betydligt billigare och du får samtidigt en högre effekt. Aircondition, och liknande kylsystem, fungerar ofta bra, men de har en nackdel i att de kostar väldigt mycket då de slukar energi.

Metoden med att kyla huset genom en extra cirkulationspump till den ordinarie bergvärmepumpen är bättre och är att anse som miljövänlig sett till att man - på samma sätt som vid uppvärmning - använder sig av lagrad solenergi och avleder den kollektorvätska som finns samlad i berggrunden för kyla. Den håller för övrigt omkring sex grader.

En annan positiv bieffekt är att man värmer upp borrhålet genom att utvinna kyla. Det å sin sida ökar verkningsgraden under vintern och ger således en högre effekt under själva uppvärmningssäsongen. 

Här kan du läsa mer om bergvärme i Stockholm och även begära offert på egen installation.

Trygga installatörer med lång erfarenhet!
8 Apr 2018