Bergvärme i radhus - fungerar det?

Som ägare till en fristående villa så är man lite mer av “sin egen dräng”. Vad som menas med detta är att man inte behöver vara lika noggrann med vad grannarna tycker och tänker, man kan på ett annat sätt själv bestämma över sin egen tomt och fastighet utan att grannarna kan lägga sig i; naturligtvis inom rimlighetens gränser.

Vill du exempelvis uppföra ett Attefallshus på din tomt så finns det inga hinder som står i vägen (mer än att du kanske blir beviljad byggstart från Byggnadsnämnden i din kommun). Men, trots det så finns det naturligtvis ett värde i att vara öppen med sina planer, informera grannarna och - i övrigt - försöka anpassa sin byggnationen efter hur det ser ut i området.

"Vid rätt förutsättningar finns det möjlighet att förse en hel radhuslänga med miljövänlig energi från bergvärme"

Bor man i exempelvis ett radhus så har man lite snävare ramar att förhålla sig till. Många idag undersöker huruvida det skulle vara möjligt att installera bergvärme i ett radhus och vi tänkte reda ut begreppen om vad som gäller här. Först och främst: det är möjligt att borra efter bergvärme och förse huset med energi från denna energikälla. Och - det är tekniskt möjligt att förse en hel radhuslänga med denna energi.

Det senare rekommenderas dock inte då det sällan blir kostnadseffektivt - man måste borra djupare, man måste ha större diameter och så vidare. Skulle en radhuslänga vilja ha bergvärme så är istället den vanligaste lösningen att respektive hus förses med en egen, separat, värmepumpanläggning. Något som leder os in på ett lite problematiskt område.

Regler vid borrning efter bergvärme

För att bergvärme ska anses som effektivt så får inte ett borrhål ligga närmare än tjugo meter från ett annat borrhål. Blir så fallet så kan dessa system “stjäla effekt” av varandra och där man får två stycken system som sluka snarare än sparar pengar. Detta gör att man vid ett radhus kan ha problem med att hitta yta för borrning. Det finns dock andra lösningar där man kan borra i vinkel eller borra djupare - då får man dock räkna med en högre kostnad. Skulle du bo i ett radhus och, så att säga, vara först på plats med bergvärmeborrning - och fått ett godkännande från Miljöförvaltningen i din kommun - så får inte ditt borrhål vara närmare än 10 meter från din grannes fastighet.

Vi skulle säga att du kommer att tjäna på en öppen dialog med dina grannar. Skulle någon av dessa vara intresserad av att borra efter bergvärme så kan ni gemensamt - tillsammans med företaget som borrar och sköter installationen - göra upp en plan för hur ni på bästa sätt kan nå en lösning; utan att systemen kolliderar och stjäl energi från varandra.

Kombinera bergvärme med radiatorer i ditt radhus

Absolut bäst effekt får du om du kombinerar din bergvärme med radiatorer - så kallade lågtemperaturradiatorer. Vi tänkte, genom att rada upp några punkter, visa på hur dessa båda system kan göra din vardag behagligare och dina omkostnader lägre:

  • Radiatorer förhindrar kallras från fönster

  • De reagerar snabbt på väderförändringar, både inom- och utomhus.

  • Radiatorer anpassar sig efter temperaturskillnader i enskilda rum.

  • De gör att värmeförlusterna minskas radikalt

  • Radiatorer har väldigt lång livslängd och är i stort sett att anse som underhållsfria.

  • Dessutom så är de återvinningsbara till 100%.
Trygga installatörer med lång erfarenhet!
4 Dec 2017