Ansöka om tillstånd för borrning och installation

Har alla rätt/möjlighet att borra för bergvärme?

Allt fler gör aktiva val då det kommer till vilken typ av uppvärmning man vill ha till sitt hus. Något som är bra sett till att de alternativ som finns ofta är avsevärt mycket bättre både för miljön och för den egna ekonomin. Ett av de mest populära alternativen stavas bergvärme och detta ska vi titta lite närmare på här. Bergvärme innebär att man - genom en bergvärmepump - hämtar lagrad solenergi djupt nere i berggrunden. Det innebär att man tar tillvara på någonting som redan finns och att det således är ett grönt alternativ. Till skillnad mot att värma hushållet med exempelvis olja.

villa i Stockholm

Bergvärme ger även god effekt; en rätt dimensionerad och anpassad bergvärmepump kan sänka den årliga energikostnaden med upp till 80% och ställer man detta mot den initiala kostnaden - bergvärme, med allt från borrning till installation - kostar mellan 80-120.000 kronor så har man efter ungefär åtta år gått jämnt upp.

Viktigt med rätt förutsättningar

Ett bra val således - men det är inte ett val i den egentliga meningen. Du kan nämligen inte bara bestämma dig för att bergvärme är det bästa alternativet för dig. Nej, dels så måste du ha rätt geologiska förutsättningar där du bor och dels så finns det även andra parametrar att ta hänsyn till. Vi tittar lite snabbt på några sådana:

  • Det måste vara minst 20 meter mellan borrhålen. Har dina grannar borrat efter bergvärme så får du inte borra i direkt anslutning till deras källa.

  • Det måste vara fyra meter till huset. För att bergvärme ska fungera optimalt så krävs det ett avstånd om minst fyra meter mellan borrhål och huskropp.

  • Allt måste ske utom fara. Finns exempelvis en vattenbrunn som används i närheten så kan din borrning efter bergvärme skada den källan. I exempelvis vattenskyddsområden så är det svårt att driva igenom ett klartecken för att borra efter bergvärme.

Miljökontoret beslutar

Hur vet man då allt detta och hur kan du klargöra att just bergvärme är ett alternativ för dig? Jo, du ansöker om tillstånd. Det krävs nämligen ett sådant och om detta ansöker man hos miljökontoret i den kommun man bor i. En inte helt smidig process, ska tilläggas.

Det kan - beroende på att man måste undersöka allt det vi nämnde ovan - dra ut ganska rejält på tiden. Dessutom så måste grannar informeras också. De har nämligen ett visst mandat att sätta stopp för en planerad borrning - i synnerhet om du planerat att borra i nära anslutning till deras tomt. Här är ofta en öppen dialog att föredra där du och de grannar som kan tänkas påverkas går igenom hur din plan ser ut redan på ett tidigt stadie. Vi hjälper dig gärna även med det administrativa arbetet. Vår kunskap och erfarenhet gör att vi vet vilka krav som ställs och hur man bör gå tillväga för att få hjälp snabbt.

Tillstånd kostar olika i olika kommuner

Det kommer en kostnad för att få tillstånd också. Hur stor denna är avgörs av var du bor. Alla kommuner har olika prisbilder och som ett exempel kan vi säga att Stockholm och en ansökan om att borra efter bergvärme där kostar 4900 kronor.

Ansvar och kvalitet

Skulle du få ett tillstånd och genomföra projektet med att förse ditt hus med energi från bergvärme så har du även fortsatt ett stort ansvar. Även om kommunen kontrollerat att din borrning inte kommer att påverka eller gå igenom exempelvis vattenledningar så är det du som bär ansvaret om något går fel. Det är därför viktigt att se till att både installation och borrning sker på ett korrekt sätt. Något man endast kan göra genom att välja rätt företag som har vana, erfarenhet och kunskap om hur processen ska se ut.

Val av bergvärmepump är också viktigt och här brukar vi råda att man väljer en sådan från en erkänd leverantör. Visst de kostar några kronor mer - men de kommer ofta med längre garanti - både på jobbet med installationen och gällande själva produkten - de kräver mindre skötsel, de brukar hålla längre och ger samtidigt bättre effekt; förutsatt att de är rätt dimensionerade till just ditt hushåll och er energiförbrukning. Vi hjälper er genom hela processen från att göra en ansökan, till val av pump och installation. 

Trygga installatörer med lång erfarenhet!
1 Nov 2017