Behöver jag en separat varmvattenberedare vid bergvärme?

Väljer du att värma upp ditt hus med bergvärme så har du gjort ett bra val som kommer att spara dig mycket pengar på sikt. Man brukar säga att en korrekt installerad bergvärmepump - med rätt dimension på borrhålet - kan sänka de årliga kostnaderna för energi med upp till 80%. Vi skulle även vilja trycka lite på miljön då det kommer till bergvärme; att återvinna energi som lagrats i berggrunden ger 97 % lägre CO2-utsläpp än vad exempelvis fjärrvärme gör. Dessutom så kopplar du till mångt och mycket bort omvärldens priser också; en plötslig uppgång på oljemarknaden kommer inte att påverka din ekonomi sett till energi- och uppvärmning. Kort sagt; du har gjort ett bra val.

"Modernare bergvärmepumpar kommer ofta med en integrerad varmvattenberedare, medan äldre pumpar generellt kräver en separat installation"  

Bergvärme ger värme till vattenburen värme samt tappvatten och många ställer sig frågan om man behöver köpa till en separat varmvattenberedare vid en installation av bergvärme. Svaret på den frågan är ja - men även nej. För att förstå detta tvetydiga svar så måste vi säga att det mesta beror på vilken typ av värmepump du valt samt vilka behov du och din familj har. Nyare bergvärmepumpar har ofta en varmvattenberedare integrerad i sin funktion - till äldre system behövde man komplettera med en separat varmvattenberedare.

tre olika varmvattenberedare

Det är en sak - men det är nästan bättre att utgå från sina behov att basera valet på. Det går nämligen utmärkt att investera i ett nyare bergvärmepumpsystem - med integrerad varmvattenberedare - och samtidigt köpa till en separat sådan. Skulle det vara så att du redan har en varmvattenberedare i din bostad och funderar på att installera bergvärme som energikälla så är det möjligt att sammankoppla dessa system - du behöver således inte investera i en ny.

Vilka behov har ni?

En normal varmvattenberedare rymmer antingen 200 eller 300  liter vatten. För en normal familj så räcker det med den förra; där gör man inte inte av med mer än 200 liter. Men, i familjer som har exempelvis badkar - som ofta används - så kan varmvattenberedaren med 300 liter med fördel väljas - detsamma gäller familjer vars medlemmar duschar ofta och länge. Det är därför ingen dum idé att investera i en större varmvattenberedare om ni som familj exempelvis har tonåringar som generellt sett gör av med mer vatten.

Välj en varmvattenberedare med elpatron

En elpatron bör finnas i din varmvattenberedare. Dels så hjälper den till om någonting skulle gå sönder med din värmepump  och kan vid sådana tillfällen ge värme - den säkrar alltså tillgången på varmvatten. Dels så hjälper den till under de kallaste vintermånaderna.

I nyare system finns en elpatron ofta inbyggd - eller går att köpa som ett tillval. Det går även att addera en elpatron till äldre modeller av varmvattenberedare och det är något som vi råder dig att göra, helt enkelt då du får en säkrare drift i ditt hem genom att göra så.Trygga installatörer med lång erfarenhet!
5 Dec 2017