Bergvärme eller jordvärme?

Bergvärme och jordvärme är två moderna, kostnadseffektiva och miljövänliga sätt att värma upp en villa eller ett radhus.

Bergvärme eller jordvärme? Vilket är bäst?

De vilar i grunden på samma princip; att ta tillvara den solenergi som finns lagrad i marken och förvandla den till värme som i sin tur överförs till husets värmesystem. Men de skiljer sig också åt i fråga om installation och effektivitet. På vissa platser är bergvärme den självklara lösningen, på andra platser kan jordvärme passa bättre. Det beror dels på hur stor tomt du har, men också hur granntomternas lösningar ser ut, samt i vilket område du bor i och de geologiska förutsättningarna där.

”Bergvärme och jordvärme skiljer sig också åt i fråga om installation och effektivitet. På vissa platser är bergvärme den självklara lösningen, på andra platser kan jordvärme passa bättre”

Vi tänkte här i korthet gå igenom hur berg- respektive jordvärme fungerar, och vad de har för för- och nackdelar. Det bästa sättet att ta reda på vilken uppvärmningsmetod som är att föredra för just din tomt är dock att kontakta oss för en utvärdering och offertförslag. Vi har hundratals installationer av värmepumpar bakom oss och har goda kunskaper om hela Stockholmsområdet och de olika förutsättningarna som råder på olika platser.

Så fungerar bergvärme

Bergvärme går som namnet antyder ut på att hämta värme från berggrunden. Det kan kanske låta underligt, men faktum är att nere i berget råder en konstant temperatur på mellan 0° och 6°, sommar som vinter. För att få upp värme ur berget borras ett mycket djupt hål ner i berggrunden. Den lilla värme som finns där nere leds upp ur borrhålet med hjälp av en kollektorvätska som cirkulerar i en slinga. När kollektorvätskan når värmepumpen i huset överförs den lilla värmen via en värmeväxlare till ett iskallt köldmedium som cirkulerar i en annan krets inne i värmepumpen.

När köldmediet värms upp förgasas det och leds genom en kompressor, varpå temperaturen stiger. Gasen far vidare till ytterligare en värmeväxlare, där värmen förs över till husets värmesystem, oftast vattenburet. Köldmediet kyls återigen av och blir flytande, och leds tillbaka för att hämta upp mer värme från kollektorslingan.

Så fungerar jordvärme

Principen för jordvärme är likadan som vid bergvärme, men i stället för att borra ett hål där värme tas upp gräver vi i stället ner kollektorslingan i marken, ungefär en meter ner. Att installera jordvärme är ett stort jobb som verkligen märks i trädgården. Det kan ta några dagar att gräva ner kollektorslingan, medan det vid bergvärme oftast borras klart på en dag.

Fördelar och nackdelar med de olika systemen

Bergvärme är effektivast, men är också i gengäld dyrare att installera. Man får räkna med dryga hundra tusen kronor för en installation av bergvärme. Hur kostnadseffektivt det blir beror också på hur djupt ner bergvärmen ligger, eftersom kostnaden stiger ju mer man måste borra sig ner genom jorden. Ligger berggrunden för djupt ner lönar det sig antagligen inte att borra för bergvärme.

Jordvärme är billigare att installera, även om det såklart också innebär en avsevärd kostnad. Det kräver dock att man har en stor tomt, och är beredd att gräva upp den för att installera slingan. Väl installerad är jordvärme alltid mer kostnadseffektivt än andra värmesystem som direktel, oljepanna eller fjärrvärme.

Värmepumpar jämfört med andra värmekällor

Gemensamt för alla typer av värmepumpar är att när man väl installerat dem så sjunker uppvärmningskostnaderna för huset avsevärt, och oftast har systemen betalat sig själv redan inom ett par år. Det är också betydligt miljövänligare med värmepump än el, olja, pellets eller fjärrvärme. Om du är intresserad av hur mycket pengar du kan spara på att gå över till berg- eller jordvärme, kontakta oss så undersöker vi din tomt och tittar på förutsättningarna där. Bor du i Stockholmsområdet är chanserna mycket stora att du på sikt kan sänka dina uppvärmningskostnader med så mycket som 80%.

Trygga installatörer med lång erfarenhet!
9 Nov 2020