Elbrist – bergvärme kan erbjuda skydd

Kan bergvärme som skydd vid elbrist vara en bra lösning?

Ser man till att bergvärme i ett hus har en elförbrukning som är en fjärdedel av hur elförbrukningen i ett hus med direktverkande el ser ut så finns det visst fog för detta påstående. Bergvärme har, helt enkelt, en avsevärt mycket lägre elförbrukning och om det råder elbrist så blir detta ett skydd mot alltför höga kostnader.

Elbrist är för övrigt en intressant diskussion. Har vi en sådan i Sverige och kommer vi att se en elbrist i framtiden - med tanke på att exempelvis Ringhals stängs ner? Vår elbrist handlar inte om att vi inte producerar tillräckligt mycket el. Den handlar istället om att de elnät som vi använder - och som byggdes på 60- och 70-talet - inte klarar av att möta våra nya behov.

Våra elnät får flaskhalsar under vissa perioder

Idag använder vi mer el än tidigare och detta gör att trycket under stundom kan bli väldigt hårt; en ökad belastning kan skapa flaskhalsar som leder till att exempelvis strömavbrott uppstår och där kostnaderna för el kan komma att stiga. En annan faktor som påverkar är urbaniseringen: elbrist kan uppkomma i städer som har en stor inflyttning. Stockholm är ett exempel, Malmö ett annat. Elnäten där är för trånga och det är också där den stora insatsen måste sättas in.

Ser man på sikt så kan de trånga, hårt belastade elnäten skapa problem både för den enskilde individen - en villaägare får höga elräkningar att brottas med - och för hela infrastrukturen. Det senare kan exempelvis illustreras av att Stockholm kan få problem med att bygga ut exempelvis tunnelbana eller skapa den vision man har gällande eldrivna bussar.

Lejonparten av den el som produceras i Sverige gör det i Norrland och den ska alltså transporteras till övriga delar av Sverige. De flaskhalsar som finns längs vägen är de som orsakar elbrist under vissa perioder. Det handlar inte om att vi producerar för lite el i vårt land. Tvärtom: vi producerar mer än tillräckligt och så mycket att vi även har en stor export till andra länder.

Bergvärme är ett bra val

Oavsett om det handlar om ett typ av skydd i händelse av elbrist eller om normala dagar så är bergvärme ett alternativ att överväga. Som sagt: genom att installera och förse villan med energi från bergvärme så får du en lösning som har en elförbrukning som ligger på en fjärdedel av direktverkande el. Bergvärme kan sänka dina energi- och uppvärmningskostnader med närmare 80% - förutsatt att rätt installation och rätt dimensioner på borrhålet finns. Dessutom så handlar det om en grön energi också.

En annan fördel med bergvärme ligger i den enkla driften samt de jämna kostnaderna: du kan styra bergvärmen på ett enkelt sätt - numera även exempelvis via mobilen - och du får en kostnad som hela tiden är konstant och på en jämn nivå. Har du förutsättningar för bergvärme i området du bor i så är det definitivt ett alternativ att överväga.

Trygga installatörer med lång erfarenhet!
24 Mar 2021