Bergvärme vanligaste energikällan för villor

Mer än en halv miljon svenska villaägare har bergvärme, vilket gör det till vår vanligaste uppvärmningsmetod för mindre fastigheter.

Alla villaägare vet hur viktigt det är att välja rätt uppvärmningsmetod för huset. Helst vill man ha en pålitlig värmekälla som levererar året runt och utan risk för plötsliga prishöjningar eller driftstopp, som med direktel. Helst vill man så klart också att systemet mer eller mindre ska kunna sköta sig själv utan att man ska behöva kånka och förvara bränsle som med exempelvis pellets eller ved.

”Bergvärme har en hög installationskostnad, men är ändå den vanligaste uppvärmningsmetoden för småfastigheter i Sverige, vilket säger en del om den potential som finns”

Lösningen för väldigt många villaägare heter bergvärme. Bergvärme har en hög installationskostnad, men är ändå den vanligaste uppvärmningsmetoden för småfastigheter i Sverige, vilket säger en del om den potential som finns vad gäller driftsäkerhet och sänkta energikostnader i det långa loppet. För de villaägare som har de rätta förutsättningarna på tomten är bergvärme därför det självklara valet. Men hur vet man om bergvärme fungerar där man bor?

Var fungerar bergvärme bäst?

Bergvärme är effektivt på de platser där det finns berggrund tillgänglig på ett lagom avstånd från markytan. Det innebär många delar av Sverige, men inte alla. Skåne, Gotland och Öland vilar inte på urberget utan på en blandning av sedimentära bergarter som kalksten, vilka lämpar sig sämre för bergvärme eftersom man vanligtvis måste borra väldigt djupt för att få bra ledningsförmåga.

Grundvattnets temperatur har också betydelse. I södra Sverige håller grundvattnet en lägre temperatur än i de norra delarna av landet, vilket gör att man i norra Sverige behöver borra djupare för att uppnå samma effekt med bergvärme som ett grundare hål ger i de södra delarna av landet. Det finns naturligtvis många fler parametrar att ta hänsyn till när man planerar för bergvärme, och därför är det mycket viktigt att ta hjälp av en expert på bergvärme för att utröna om det är det bästa alternativet för er utifrån husets och tomtens förutsättningar.

Störst investering, störst energibesparing

Det kostar mycket att installera bergvärme. Det är inte alls ovanligt att installationskostnaderna ligger på mellan 100 000 och 200 000 kronor, med själva pumpen och allt installationsarbete inräknat. Men då ska man veta att för de flesta har installationskostnaderna tjänats in redan efter 7-8 år, och därefter kan ni räkna med en upp till 80% lägre uppvärmningskostnad för huset. Detta är naturligtvis anledningen till att bergvärme är den vanligaste uppvärmningsformen för småfastigheter i Sverige.

Vi hjälper er med bergvärme

Vi hjälper er gärna med att undersöka möjligheterna och förutsättningarna för bergvärme i ert hus. Vi rekommenderar alltid våra kunder att ta in flera offerter och jämföra oss med våra konkurrenter. Vi erbjuder en helhetslösning där vi tittar på husets nuvarande värmesystem och familjens konsumtionsmönster och energibehov och tar fram den optimala lösningen för just ert hus. Att bara gå med på en standardlösning för bergvärme, som en del entreprenörer erbjuder, är en dålig väg att gå eftersom det med all säkerhet innebär att ni får ett system som inte är optimalt för just ert hus.

Bergvärmeinstallationer är komplicerade uppdrag som ställer stora krav på leverantören!
11 Dec 2019