Borra för och brunn och bergvärme på samma gång

Borra för bergvärme

Att bergvärme är tilltalande är inte alltid synonymt med att det är det självklara valet.

Först och främst så måste man ha rätt geologiska förutsättningar för att kunna förse sitt hus med energi från bergvärme - något som inte alla har.

Dessutom ska man även räkna på att det kostar pengar att installera bergvärme - en kostnad som främst beror på att man måste borra djupt ner i marken. Här kan man räkna på att det åtminstone kan kosta - mellan tummen och pekfingret - 100.000 kronor (där allt från borrning, installation av värmepump, återställning av marken ingår). Dyrt, men som sagt - en rejäl investering på sikt.

Viktigt att tänka på innan borrningen

Rent generellt så finns det inga hinder från att borra både efter en brunn och efter bergvärme på samma gång och därmed spara pengar. Rent praktiskt så finns det dock några saker som man måste tänka på och som kan komma att stjälpa projektet i slutändan.

Borra för brunn och bergvärme – så skiljer det sig åt

I en vattenbrunn monteras normalt en pump nära botten - skillnaden mellan en bergvärmepump är att en sådan har kollektorslangar som löper ända från marknivå ner till botten. Detta innebär att borrhålet i fråga måste ha en större diameter än normalt för att både vatten och bergvärme ska fungera - och tillföras huset - på ett säkert sätt.

En annan aspekt som bör beaktas är att dessa två riskerar att “ta ut varandra”. Värmeledningarna från bergvärmepumpen kan nämligen kyla av vattnet och för att få detta varmt så krävs det mer energi - något som alltså innebär en högre kostnad för dig i slutändan.

Väljer du rätt firma för borrning och installation samt en pump av högsta kvalitet så finns det mycket pengar att spara i en kombinerad lösning.

Som ytterligare en fara kan nämnas att vattendjupet i brunnen kan påverka systemets kapacitet; har du en brunn med dålig tillrinning så kan ett uttag av vatten - i form av exempelvis ett bad - göra att den aktiva borrhålslängden minskas. Det å sin sida försämrar tillgången på värmeenergi.

Risk för kollektorslangen

Slutligen kan det även finnas en risk för att kollektorslangen skadas om det sker ett pumphaveri och där man måste göra om hela kollektorslang-installationen.

Väljer man rätt företag för installation och rätt typ av bergvärmepump minskar man risken för att något av ovanstående problem ska inträffa och då finns det pengar att spara in. Väljer man fel företag och en billigare - mindre driftsäker pump - ja, då kan det istället bli dyrare.

Trygga installatörer med lång erfarenhet!
12 May 2023