Bra isolering med sedumtak

Ett av de tyngsta argumenten som används av förespråkarna för sedumtak är att det ger bra isolering. Frågan är om bra isolering är tillräckligt för att ett sedumtak ska vara gångbart och ett givet val för den som planerar att bygga ett hus? Vi går igenom detta.

Att ett sedumtak har bra isolering råder det inga tvivel om. Den goda isoleringen har också sina förklaringar. Under kallare årstider så binder sedumtakets växter fukt. Detta medan taket under varmare årstider har mindre fukt och där det istället reflekterar solens strålar. Det gör att inomhusklimatet blir behagligt. Ingen värme släpps ut i onödan under vintern och samtidigt så blir också hemmet en skön och sval plats att vistas i under sommaren.

Stora energibesparingar med sedumtak

Gällande just tak så är detta område inte sällan en bov i dramat om energiförluster. Isoleringen på ett sedumtak gör att man kan spara mycket pengar i ren energi - vilket också är en av de stora skälen till varför många arkitekter väljer lösningen då de bygger nollenergihus. En holländsk rapport talar ett tydligt språk: kostnaden för ren uppvärmning kan minskas med 75% genom att man väljer ett sedumtak.

Viktigt att påpeka är även att effekterna är bestående och hållbara över en lång, lång tid.

Andra fördelar med ett sedumtak

Ett sedumtak har även andra fördelar värda att nämna. Vi tittar närmare på några av dessa här nedan:

  • Renar luft. Det är ingen slump att byggnader i Paris, London och New York börjat få sedumtak. Dessa storstäder har stora problem med avgaser och utsläpp. Genom parker med träd och växter kan man rena luften. Problemet är att sådana står i korrelation med urbanisering och tillväxt. Någonstans måste man bygga! Genom att istället välja att anlägga gröna tak så kan luften renas på ett naturligt sätt. Ett sedumtak har en förmåga att ta bort 1.5 kilo giftiga partiklar/hektar. Det kan göra en enorm skillnad för en stadsmiljö.

  • Skydd mot solen. Sedumtak ger taket en längre livslängd som en följd av den ypperliga förmåga att stå emot solens UV-strålar. Det underliggande materialet slits inte alls på samma tydliga sätt.

  • Bidrar till en biologisk mångfald: Sedumtak bidrar till en biologisk mångfald bland fåglar och insekter samt för växter. Som vi nämnde ovan: större städer har klara problem med att erbjuda grönområden och det påverkar även vår flora och fauna. Sedumtak kan göra att vissa arter även fortsatt kan fortplanta sig.

Trygga installatörer med lång erfarenhet!
2 Jun 2021