Checklista bergvärme

De olika energivalen är många och skillnaderna i kostnad kan vara stora. Vi ger dig lite tips för att du ska kunna välja rätt värmekälla för uppvärmningen av ditt hus.

1. Analys 

Till en början rekommenderar vi en noggran analys av den befintliga energisituationen. Hur stor del av förbrukningen går till värme? Hur mycket drar din oljepanna?

2. Budget 

Gör en budget över er faktiska elförbrukning och vad uppvärmningen kostar idag. Hur mycket kan ni investera?

3. Läs på!

För att välja rätt uppvärmning av er villa, radhus eller sommarstuga är det viktigt att läsa på om de olika alternativ som finns. Ta gärna kontakt med en certifierad installatör för att tillsammans gå igenom en lösning som passar.

Komplett checklista för bergvärme

  1. Utvärdering av nuvarande värmesystem och energikostnad

  2. Husets förutsättningar (yta, takhöjd, utbyggnadsplaner etc)

  3. Tomten och marken (yta, hur djupa hål krävs)

  4. Värme- och varmvattenbehov (antal hushållsmedlemmar)

  5. Bullernivåer

  6. Komfortkyla

  7. Finansiering

  8. Tillstånd

  9. Försäkringar

Trygga installatörer med lång erfarenhet!
22 Apr 2013