Exploateringskontoret godkänner fler borrningar?

För att kunna värma upp sitt hus med energi från bergvärme så måste man borra och nå källan i fråga. Det är borrningen som är den punkt som kostar mest pengar och som ligger bakom lejonparten av den höga investering som bergvärme trots allt är. Ju djupare man måste borra - desto högre blir kostnaden. Trots att det finns goda möjligheter att förse en villa med denna uppvärmning så kan det bli kalla handen för en villaägare i Stockholm vid ansökan till exploateringskontoret. Något som får oss att ställa frågan om exploateringskontoret godkänner fler borrningar i Stockholm numera?

"Svaret går inte att svara på då 2018 ännu är relativt ungt. Men, förra året så godkändes färre ansökningar än tidigare - något som ligger i en direkt kontrast med det uttalade miljötänk som man har från stadens sida. Bergvärme ger grön energi som dessutom har en väldigt mycket lägre halt av koldixoidutsläpp i jämförelse med exempelvis fjärrvärme."

Att man återvinner lagrad solenergi från berggrunden kan sänka kostnaderna för en vanlig familj med upp till 80% varje år. Efter att ha tagit den initiala kostnaden så kan en familj direkt börja räkna hem en vinst och efter ungefär tio år betalat av den kostnad man tagit.

Idel fördelar således - så vari ligger egentligen problemet? Varför godkänner man inte fler borrningar än vad man gör idag och varför försöker man istället inte uppmuntra fler att välja bergvärme?

Framtida projekt för Stockholms infrastruktur planeras

Det hela är logiskt. I en stad som Stockholm som hela tiden växer och som står inför massiva utmaningar sett till den stora inflyttningen som sker - och som heller inte ser ut att avta - och där nybyggnationer krävs så måste man, så att säga, hålla dörrarna öppna. Menas med detta: man vill undvika framtida konflikter med personer som borrat efter bergvärme.

Ett borrhål kan störa en satsning på tunnelbanan, en planerad anläggning som ska förläggas under jord eller för ett utvidgat avloppssystem. Mark som ägs av staden blir därför styvmoderligt behandlat och där klara restriktioner finns gällande borrning efter bergvärme.

Den enkla lösningen

Det är förståeligt, men det handlar också om att välja en ganska enkel lösning. Här har man en energikälla som är bra för miljön, som sparar pengar för husägare och som är förnybar och så väljer man att inte nyttja denna. Det ger en lite fadd smak i munnen då man betänker den höga svansföringen som man har gällande mål om minskade utsläpp och så vidare.

Om det bara skulle beröra innerstaden så vore det mer lättbegripligt, men då även förorter och områden där man inte planerat några större projekt drabbas av avslag vid ansökningar om borrning så är det mer problematiskt.

Låt oss hoppas att vi vid årets slut kan summera en ökning av antalet godkända borrningar från exploateringskontorets sida. Det kommer vi att tjäna på i framtiden.

Trygga installatörer med lång erfarenhet!
21 May 2018