Hänsyn till grannarna vid borrning av bergvärme

Att visa hänsyn till sina grannar vid borrning av bergvärme är viktigt. Bergvärme är en av de energikällor som på allra tydligast sätt kan sänka kostnaden för uppvärmning- och energi. Att det dessutom handlar om grön energi gör att valet blir allt mer populärt. Men, man måste tänka på vissa saker innan man sätter igång.

Att borra för bergvärme kan - beroende på var du bor - kräva ett bygglov. Det måste du kolla upp innan. Alla kommuner har olika regler och ett bra första steg är att kontakta Miljökontoret i den kommun du bor i.

Även om bygglov, i de flesta kommuner, inte är nödvändigt så kommer du förmodligen att behöva ett startbesked och du behöver göra en anmälan innan. Bergvärme handlar om att miljön kan påverkas och en kontakt med Miljökontoret kan vara bra att ta för vidare vägledning i frågan.

Borra inte för nära din granne

En annan sak handlar om att inte borra för nära dina grannar. Det som gäller är att ditt eventuella borrhål aldrig får vara närmare än tio meter från tomtgränsen till din granne. Skulle din granne ha ett eget borrhål för bergvärme så krävs det att din borrning sker 20 meter bort från detta.

Där handlar det om ren logik: borrar du för nära grannens borrhål så kan det innebära att du stjäl energi från dennes anläggning - och att även det motsatta scenariot sker. Istället för att ni har två anläggningar med hög prestanda så får ni två stycken som inte alls ger er den billiga, effektiva energi ni vill ha. Om du skulle vilja borra närmare än de tio meter från tomtgränsen så krävs det ett medgivande från din granne.

Hänsyn och dialog är A och O

Att visa hänsyn till sina grannar i samband med att man borrar för bergvärme är något som du tjänar på i längden. Även om de rent juridiskt inte kan göra något för att stoppa dig - givet att du har alla eventuella tillstånd som krävs samt att du håller dig inom de mått vi ovan gått igenom - så kan en dialog bära frukt. Inte minst sett till er framtida grannsämja.

Förklara och informera på ett tidigt stadie om vad du ska göra. Då företaget du anlitat för borrningen meddelat dig om när den ska ske så kan du informera dina närmaste grannar om detta. Det låter och det lever om i samband med borrningen och din information kan ge grannarna en möjlighet att göra någonting annat under tiden. Din tomt kommer att ta viss skada under tiden - med tanke på de tunga maskinerna - och rådet är att du försöker fixa till detta så snart som möjligt. Både för din skull - och med tanke på dina grannar.

Trygga installatörer med lång erfarenhet!
20 Jan 2021