Kombinera bergvärme med andra energikällor

Solenergi, bergvärme, vindkraft 

Bergvärme är idag en eftersökt energikälla att värma hus- och villor med. något som är lätt att förstå då man ser till vilka enorma fördelar som en sådan energikälla de facto kan föra med sig. en rätt dimensionerad bergvärmepump kan sänka den årliga energiförbrukningen med upp till 80 %. Adderar man till detta att energin man hämtar är grön och miljövänlig så får man ytterligare en klar uppsida. Själva principen med bergvärme innebär att man hämtar lagrad solenergi som finns i berggrund och använder denna för uppvärmning. Man återvinner energi, helt enkelt - och i och med detta så blir påverkan minimal på miljön. Detta till skillnad mot exempelvis en oljepanna som värmer upp många hushåll idag.

solceller

Det talande i detta är att man måste borra efter bergvärme och det är just där som det största bekymret ligger och som fungerar som anledning till att många avstår; borrningen är nämligen dyr. Lite beroende på hur djupt man tvingas borra så stiger också kostnaden. Man kan dock - mellan tummen och pekfingret - säga att kostnaden ligger på mellan 80-120.000 kronor. Det är avskräckande för många och en sådan summa kan vara svår att motivera för sig själv.

Dock: den ska ses som en investering då den efter ungefär åtta år har betalat av sig (tack vare den sänkta energikostnaden) och där man kan börja räkna hem vinsten. Innan vi fortsätter med en annan fördel med bergvärme - dess flexibilitet - ska vi även tillägga att denna lösning inte är för alla. nej, det krävs att man ansöker - och får ett - tillstånd från Miljökontoret i den kommun man bor i också. Det som påverkar i detta beslut är bland annat avstånd till grannarna, avstånd mellan borrhål och huskropp samt hur de geologiska förutsättningarna ser ut i övrigt. Här varierar kostnaden för detta tillstånd mellan olika kommuner, men i exempelvis Stockholm så ligger den på 4900 kronor.

Kombinera för ökad effekt

Med flexibilitet menar vi att bergvärme går utmärkt att kombinera med andra energikällor. Vi tänkte titta på två sådana och peka på fördelar och nackdelar med respektive kombination.

  • Solenergi: En av de bästa kombinationerna man kan göra gällande uppvärmning av huset är att dels ha bergvärme och solenergi. Vi förklarar detta lite förenklat: Din bergvärmepump hämtar lagrad energi från berggrunden och värmer upp ditt hus. Bergvärmepumpen drivs i sin tur av el och där kan kostnaderna variera - och potentiellt stiga i framtiden. Hämtar du - genom solceller på taket - hållbar el till ditt hus så kommer du inte att påverkas av höjningar. Du kan A) driva din bergvärmepump med genererad el från solcellerna och B) få ett välfungerande, billigt och miljövänligt alternativ. Dessutom så kan du söka statligt bidrag för att installera solceller/solpaneler och komma billigare undan. Båda dessa fungerar dessutom bra fristående och det behövs ingen kombinerad styrenhet.Och, slutligen: du kan även avtala om att sälja överskottet av den el som solcellerna producerar under sommaren.

  • Vindenergi: Vindenergi fungerar på samma sätt som solenergi sett till hur man kombinerar med bergvärmen och driver värmepumpen med grön el som man producerar själv. En slags självförsörjande verksamhet som dock har några kriterier som måste fyllas. vind är - till skillnad från solljus - ingenting som passar alla och finns överallt. Bor man i ett område där det blåser mycket så finns det väldigt goda förutsättningar att göra en riktigt fin investering. Bor man däremot i ett område där det inte blåser - ja, då kostar det förmodligen lite mer än vad det smakar.

    Rent generellt så kan mindre vindkraftverk, utformade för eget bruk, vara den bästa lösningen om man bor på Västkusten, vid Skånes kuster samt på Öland och Gotland. Vi måste även tillägga att det - trots blåst och mycket vind - kan vara svårt att få tillstånd. Detta då en vindturbin är allt annat än diskret - även mindre sådana - och att den påverkar hur miljön ser ut. Grannar och annat folk som rör sig i området kan motsätta sig en ansökan och det måste också tas med i beräkningen. Rent funktionellt dock så är kombinationen bergvärme och vindenergi väldigt bra.
Trygga installatörer med lång erfarenhet!
6 Nov 2017