När börjar bergvärme löna sig?

En långsiktig investering med ljusa framtidsutsikter

Att byta system för uppvärmning av huset kan komma att bära frukt sett till både det ekonomiska och sett till miljön. Det senare är en fråga för oss alla; den förra är dock den som, så att säga, knuffar de flesta över kanten och som får dem att ta beslutet om att byta. bergvärme är ett populärt alternativ och det är också något som rekommenderas. Har du bergvärme som värmekälla till ditt hus så har du också potential att spara in 80 % av dina värmekostnader - varje år.

bergvärme ekohus

Anledningen till att många väljer bort bergvärme - trots att det finns möjligheter att använda källan i det område där man bor - är att det handlar om en ganska hög kostnad att installera det. För att kunna förse huset med värme från denna energibrunn så måste man nämligen borra och det är något som kostar mycket pengar. Det som kostar pengar är främst borrningen och själva bergvärmepumpen. Installationen brukar utgöra ungefär tio procent av totalkostnaden. Här ska vi även säga att arbetet med en bergvärmepump går att använda rot-avdraget för och att man i och med detta kan dra av 30% av den totala arbetskostnaden (med ett tak på 50.000 kr/år/person).

Kostnaden för bergvärme minskar med tid

Hur mycket ska du då räkna med att det hela kostar? Ja, någonstans mellan 80-120.000 kronor. En saftig summa helt klart - men den ska alltså ställas mot vad du sparar in årligen jämfört med om ditt hus värms upp av exempelvis olja. Gör man det så ser man att det handlar om en initial kostnad som hela tiden “äts upp” och så småningom börjar löna sig. man brukar räkna med att det tar ungefär sju-åtta år innan man är break-even och kan börja räkna hem vinsten.

Vi tänkte titta på några viktiga tankar gällande bergvärme och i gör det genom att rada upp dessa nedan och enligt följande:

  • Vad gäller för förbrukning? Sant är att bergvärme inte passar alla hus. Dels så har alla inte de geologiska förutsättningar som krävs och dels så har alla inte den förbrukning av energi som gör att bergvärme lönar sig. Generellt sett så lönar sig bergvärme för familjer och hushåll som har en högre energiförbrukning än för familjer med en mindre sådan. Viktigt är därför att man - innan ett beslut fattas - genomför en energikalkyl där man ser över hur mycket man förbrukar. En sådan kan även ligga som grund för hur man dimensionerar värmepumpen.

  • Fördelar med bergvärme. Som sagt: du kan spara in väldigt mycket pengar, det är en fördel. En annan är du använder ett miljövänligt alternativ. Om alla i hela norden skulle byta till bergvärme så räknar man med att ungefär 43 av vår totala energiförbrukning skulle försvinna. Genom att ta tillvara på solens energi - antingen genom bergvärme, genom sjövärme eller exempelvis sjövärme - så gör man vår jord en stor tjänst.

  • Kostnader. Vi har nämnt det initiala kostnaden och vi har nämnt vad du kan tjäna årligen i energikostnader. Det finns även andra kostnader att ta hänsyn till. Dels så kan taxeringsvärdet på huset öka (men å andra sidan så är ett hus med bergvärme väldigt attraktivt om du planerar att sälja). Dels så kan framtida elpriser och uppgångar där påverka. En annan kostnad gäller reparationer. Det är därför viktigt att du dels väljer rätt sorts värmepump och att du dels också väljer installatörer av denna med omsorg. Det senare gäller även arbetet med borrning och priset för den. Här kan du spara många kronor genom att kontakta flera företag och ställa deras offerter mot varandra. Viktigast är dock att arbetet blir korrekt utfört; du behöver inte jaga ett så billigt pris som möjligt. Sätt kvaliteten i första rummet.
Trygga installatörer med lång erfarenhet!
21 Sep 2022