När kan man stänga av värmen på våren?

Att värma upp sitt hus med hjälp av bergvärme blir alltmer populärt i Stockholm. Det är inte den optimala lösningen för alla, men om de geologiska förutsättningarna på tomten är rätt, vilket de ofta är i Stockholm med omnejd, så kan bergvärme innebära stora besparingar varje år. Bergvärme är en effektiv värmekälla och kan klara både att stödja ett vattenburet värmesystem med radiatorer och dessutom bereda varmt tappvatten.

”På sommaren när huset inte behöver värmas upp ligger systemet vilande och berget får chans att återhämta sig. Den som vill kan också stänga av sin värmepump helt under sommarhalvåret och i stället bereda varmvatten med hjälp av solfångare på taket”

På sommaren när huset inte behöver värmas upp ligger systemet vilande och berget får chans att återhämta sig och lagra ny solenergi. Om du vill kan du stänga av din värmepump helt under sommarhalvåret och i stället bereda varmvatten med hjälp av solfångare på taket. Solfångare kompletterat med bergvärme är ett system som visserligen är kostsamt att installera, men som i gengäld ger dig billig och miljövänlig värme i flera decennier. Det du spar i det långa loppet gör investeringen mer än lönsam om du är beredd att ta den initiala kostnaden.

Ett system som sköter sig självt

Bergvärme är nuförtiden i mångt och mycket ”set and forget”. Med det menar vi att när vi väl dimensionerat, installerat och finjusterat ditt system så krävs i regel inget underhåll från din sida. Du behöver inte bekymra dig om när det är dags att stänga av och sätta på systemet eftersom det sköter sig självt med hjälp av temperaturgivare, som kan vara installerade både ute och inne.

En temperaturgivare placerad utomhus styr tillförseln av värme utifrån utetemperaturen. Om du dessutom har en givare inomhus kan temperaturen anpassas utifrån hur varmt det faktiskt är i huset. Det är ju inte bara elementen som påverkar inomhustemperaturen utan också faktorer som hur många som vistas i huset, värme från påslagna apparater, solinstrålning och annat. En givare inomhus hjälper systemet att anpassa sig så att innetemperaturen håller en jämn nivå och dessutom är lätt för dig att ställa in utifrån hur du vill ha det.

Solen är en evig energikälla

Varje år lagras vatten, jord och berg med ny energi från solen. Det är denna energi som vi med den alltmer sofistikerade värmepumpstekniken kan omvandla till värme för att värma våra hus. Berget under oss håller en temperatur på ungefär 8° året om.

Men ett borrhål som ger ifrån sig värme kan inte göra det året om, och tack och lov behövs det inte heller, då en bergvärmepump stänger av sig automatiskt när den inte längre behöver värma upp huset via radiatorerna. Genom att kombinera bergvärme med solfångare kan du alltså stänga av bergvärmepumpen helt under sommarmånaderna och låta borrhålet vila.

Kontakta oss

Om du vill ha hjälp med att ta reda på vilka förutsättningar som råder på din tomt, och hur ett system med bergvärme kan anpassas utifrån det energibehov som gäller för ditt hus, kontakta oss så hjälper vi dig. Vi är, till skillnad från många andra entreprenörer inom bergvärme, med dig hela vägen från planering till att systemet sätts i drift, och vi gör även löpande efterkontroller för att försäkra oss om att systemet fungerar som det ska.

Trygga installatörer med lång erfarenhet!
21 Mar 2022