Risker med att borra för bergvärme

Bergvärme är en stor investering, men vinsterna du kan göra genom att borra en energibrunn och installera en bergvärmepump är värt kostnaderna. I de flesta fall kan en övergång från fjärrvärme eller värmepanna minska ett hus energikostnader med 80%, vilket gör att en installation oftast betalat sig redan inom några år. För en bostadsrättsförening kan det medföra sänkta avgifter och en bättre ekonomi, vilket så klart gör föreningen mer attraktiv. För en villaägare innebär det sänkta kostnader, ett mindre miljöavtryck och så klart även en markant värdeökning på huset. Det är inte konstigt att bergvärme har blivit oerhört populärt, både i Stockholm och resten av landet. I dagsläget finns bergvärme installerat i ungefär 400 000 svenska hushåll.

”En borrning kräver dels en grundlig analys av de geologiska förhållandena under huset, men man bör även undersöka själva huset. Finns det sprickor i berggrunden under huset kan tryckluft från borrningen fortplanta sig till husgrunden och orsaka skador, framför allt genom att förvärra befintliga sprickor”

Att borra för bergvärme är dock en komplicerad process, och inget man bör ta lättvindigt på. En borrning kräver dels en grundlig analys av de geologiska förhållandena under huset, men man bör även undersöka själva huset. Finns det sprickor i berggrunden under huset kan tryckluft från borrningen fortplanta sig till husgrunden och orsaka skador, framför allt genom att förvärra befintliga sprickor. Detta är ovanligt, men det kan förekomma. Borrning kan också i kustnära områden som Stockholm leda till att saltvatten som tränger upp i berggrunden tar sig ut i vattentäkten, vilket är mycket allvarligt. Genom att planera och undersöka förhållandena på platsen noggrant kan sådana här risker minimeras.

Läckande brinevätska

Brinevätska kallas den vätska som finns i kollektorslingan och leder värmen från borrhålet upp till värmepumpen. Tidigare har läckande brinevätska som tagit sig ut i grundvattnet varit ett stort miljöproblem, men idag används vanligen en blandning av glykol av vatten, som är geologiskt nedbrytbart. Dessutom har moderna värmepumpar oftast en spärr som förhindrar att kollektorvätska kan rinna ut i några större mängder.

Sprickbildning i berg och husgrund

Att borra ett djupt hål ner i berggrunden kan orsaka sprickbildningar, eller förvärra befintliga sprickor i berget. I värsta fall kan dessa sprickor göra att tryckluft fortplantar sig till husgrunden och förvärra befintliga sprickor. I enstaka fall har detta lett till stora skador på hus. Det är ur försäkringssynpunkt mycket viktigt att vi tillsammans inspekterar huset innan en borrning, så att du och vi säkert kan veta vilka skador som funnits där tidigare och vilka som orsakats av borrningen.

Avstånd mellan borrhål viktigt

Ett borrhål får aldrig läggas mindre än tio meter från tomtgränsen. Detta beror på att det måste vara minst tjugo meter mellan två borrhål, det vill säga mellan ditt och grannens. I ett område där det finns flera borrhål måste man vara extra noga med att bedöma hur borrhålen kan påverka varandra. När du ansöker om tillstånd för borrning är det viktigt att du visar att firman som ska borra har koll på vilka förutsättningar som gäller på platsen samt kan anpassa borrningen på ett optimalt sätt. Det är alltid ditt ansvar att ansöka om tillstånd för borrning, men vi kan så klart hjälpa dig att fylla i ansökan med de tekniska detaljerna.

Trygga installatörer med lång erfarenhet!
1 Jun 2022