Så fungerar en kollektorslang

Bergvärme och andra typer av energibrunnar har under senare år kommit att intressera fler och fler husägare. Detta av förklarliga skäl. många betalar för mycket pengar i förhållande till vad de i slutändan får; dessutom så kan exempelvis fjärrvärme - som många har som energikälla - påverka miljön negativt i jämförelse. En snabb titt - för att belysa detta - säger att bergvärme har 97 % lägre CO2 utsläpp än vad fjärrvärme har. Att man som husägare även tar denna viktiga - för oss alla - i beaktning gällande valet av energibrunn är naturligtvis glädjande.

Ska vi fortsätta jämförelsen mellan fjärr- och bergvärme så kan den senare - rätt anpassad och dimensionerad i förhållande till huset - faktiskt sänka den årliga kostnaden för uppvärmning och energi med upp till 80%. Kort sagt: det finns all anledning att sätta sig in lite närmare kring vilka val man som husägare har och man kan tjäna mycket pengar i slutändan genom att undersöka dessa lite närmare.

"En kollektorslang är en slinga av flera slangar som leder värme och energi mellan hus och brunn."

För att överhuvudtaget kunna förse sitt hus med energi från bergvärme krävs det dock att man borrar ner till en nivå där källan i fråga finns. I vissa fall kan det krävas en så pass djup borrning att det inte är ekonomiskt lönsamt - det är nämligen borrningen som bär den största kostnaden. Där kan istället exempelvis markvärme, sjövärme eller jordvärme vara ett alternativ.

En gemensam nämnare dem emellan handlar om en så kallad kollektorslang och gällande bergvärme så kan vi säga att den fyller följande funktion samt att det finns lite övrig information som gäller:

Dimensioner, isolering och funktion

En kollektorslang är egentligen en slinga av flera slangar som leder mellan hus och brunn. Det är helt enkelt den som gör att värmepumpen kan förse huset med energi från bergvärme. En kollektorslang är tillverkad i polyetenplast och har normalt en diameter om 32/40 millimeter.

I slangen finns en vätska - brine - som förhindrar att den fryser; vätskan i fråga består till en tredjedel av etanol och två tredjedelar vatten. man ska dock även se över om det kan finnas ett behov av ytterligare isolering av en kollektorslang - i synnerhet om man bor i ett kallare område samt om man borrat väldigt djupt. Denna isolering läggs i så fall på den kalla delen av slangen - den del som leder vätskan mellan hus och brunn. Här kan man med fördel konsultera det företag man anlitar för själva borrningen i fråga om vilken typ av isolering man ska välja.

Före en nedsättning av en kollektorslang så brukar man numera även rekommendera att en desinficering av borrhålet - normalt används lite klor. Genom detta förhindras eventuell spridning av bakterier.

Viktigt vid själva installationen av ett kollektorrör är att det inte viks; detta förhindras genom att man svetsar på ett så kallat U-rör - U-böj - och den gör att Brinevätskan kan cirkulera fritt och med ett jämnt flöde. Normalt är att borrningen efter bergvärme når ungefär ett djup om 50 meter och således så handlar det om ett väldigt långt rör som, som sagt, inte får vikas för att fylla sin viktiga funktion.

Trygga installatörer med lång erfarenhet!
4 Dec 2017