Så placerar man borrhålet för bergvärme

Här berättar vi hur man på bästa sätt ska placera bergvärmepumpen och borrhålet. Gör du rätt blir installationen smidigare och du kan spara en hel del pengar.

 

Den vanligaste placeringen av en bergvärmepump är i ett grovkök, en tvättstuga eller i ett pannrum. Den kan med fördel placeras undanskymt så att den inte hamnar i vägen till vardags, men glöm inte att den måste ha tillgång till husets vattensystem. Dessutom är det viktigt att den placeras så nära husväggen som möjligt. Detta är viktigt eftersom kollektorslangen måste ledas genom denna. Det ska dessutom alltid finnas en golvbrunn i rummet där man placerar bergvärmepumpen.

Viktigt att inget tar skada vid borrningen

Hur placerar man då borrhålet ur vilket man utvinner bergvärme med denna fantastiska och miljövänliga metod för husuppvärmning? Viktigt är förstås att placera hålet på en plats där inget annat kan ta skada. Under en hustomt är det vanligt att det finns ledningar, rör och tunnlar. I städer kan det finnas väldigt mycket okänt under marken. Det gäller att undersöka och göra ordentliga efterforskningar, om man skulle borra sönder en ledning kan det sluta med en stor extrakostnad. Dessutom kan det vara farligt att ta stora risker med borrningen. Viktigt att anlita kompetent expertis när man bestämmer platsen för borrningen.

Energibrunnar har också ett regelverk på hur de ska placeras. De måste stå med minst 20 meters avstånd från varandra. Det innebär att du påverkas av var grannarna har placerat sin energibrunn. Därför är det viktigt att du hör av dig till grannarna innan du bestämmer placeringen av brunnen. Ska du placera ditt håll nära tomtgränsen (oftast inom tio meter) så kommer dina grannar att kontaktas i samband med att du ansöker om tillstånd hos kommunen. I detta läge är det mycket bra att grannarna är förberedda och redan känner till dina planer att borra för bergvärme. Grannarna kan inte säga ja eller nej till din ansökan, det gör kommunen, men de har tätt att ha en åsikt när du planerar att borra i närheten av deras tomt.

Kompensera med ett djupare hål

Om avstånden är för kota, så kan man under vissa förutsättningar kompensera med att borra ett djupare hål. Ibland annat Stockholm är detta ett alternativ i ansökningsprocessen, beroende på huvudstaden är så pass tättbebyggd. Ett annat sätt att kompensera att två borrhål hamnar nära varandra är att vinkla borrhålet enligt vissa principer.

I en mindre fastighet med en mindre värmeförbrukning kan man också överväga att dela hål med grannen. Då kan man dela på kostnaden för installation och det blir dessutom enklare att hitta en lämplig plats för borrhålet.

Vi rekommenderar minst fyra meters avstånd från borrhål till byggnader, annars riskerar dessa att ta skada vid borrningen. Det finns dessutom krav på att det ska vara minst fyra meter till grannens fastighet. Undantag ges bara om grannen godkänner borrning på närmare håll.

Bergvärmeinstallationer är komplicerade uppdrag som ställer stora krav på leverantören!
14 Aug 2019