Skillnad mellan frånluftsvärmepump och bergvärme

Vilken skillnad finns egentligen mellan en frånluftsvärmepump och bergvärme och hur ska man veta vilken lösning som passar bäst?

Alltfler börjar snegla åt alternativa lösningar gällande uppvärmning och energi och man gör det både i syfte att tjäna pengar och för att göra ett aktivt val för hela vår miljö. Frågan är vad man ska välja?

Principen med en frånluftsvärmepump är att den producerar både varmvatten och värme. Genom att återvinna luften som finns inomhus istället för att denna flyger ut via drag eller ventilation så skapar man ett kretslopp. Genom en fläkt så sugs luften inifrån in i luftvärmepumpen och det skapar ett undertryck; genom detta - via ett uteluftssdon - så dras ny luft in i huset. En vanlig kombination är därför frånluftsvärmepump och ett ventilationssystem kallat FX.

En frånluftsvärmepump är ytterst smidig sett till att den tar väldigt lite plats och att den är förhållandevis enkel att installera. Det är dessutom relativt billig investering att ta. Det handlar om ett enkelt sätt att skaffa sig ett fräscht, friskt inomhusklimat och samtidigt värma upp huset. Denna lösning passar bäst i mindre hus och exempelvis i sommarstugor.

Bergvärme hämtar energin från berggrunden

Den tydliga skillnaden i funktion mellan frånluftsvärmepump och bergvärme är att den senare hämtar energi utanför huskroppen. Den förre - frånluftsvärmepumpen - återvinner energin och luften inifrån ett hus - bergvärmen hämtar sin energi från berggrunden där solens energi finns lagrad. Det är den rent funktionella skillnaden. Men, det finns även andra skillnader dem emellan.

Bergvärme hämtar energi från berggrunden. Det är en överlägsen energikälla sett till besparingar. Jämför man bergvärme med olja så kan det handla om en årlig besparing på upp till 80%.

Bergvärme är den energi som kan göra tydligast skillnad rent ekonomiskt. Om man jämför med exempelvis en uppvärmning med olja så kan det handla om en energibesparing på upp till 80 % årligen. Därtill ska även smidigheten adderas. Skötseln av en bergvärmepump är enkel och man slipper hålla på att boka - och köpa - olja externt. Priset är dessutom fast och det möjliggör en bättre och sundare ekonomisk planering. Olja och priset för detta påverkas av omvärlden. Med bergvärme blir kostnaden mer konstant.

Nackdelar med bergvärme

Bergvärme bär en hög installationskostnad. Man måste borra och man måste borra djupt. Man kan räkna med att kostnaden - inklusive installation av värmepump och inkluderat Rot-avdraget - ligger mellan 80-100.000 kronor. Det ger en bra bild av vilken kostnad man får vara beredd på att ta.

Den kan man emellertid räkna mot de besparingar som kan göras i framtiden. Baserat på en årlig besparing om 80% så kan man se att de normalt tar tio-tolv år innan man går break-even och kan räkna hem vinsten.

Bergvärme är en ultimat lösning för större hus med utmärkta geologiska förutsättningar. Frånluftsvärmepumpar passar bättre i mindre hus och ger inte samma tydliga effekt rent besparingsmässigt. Båda alternativen är dock att anse som väldigt bra sett ur ett miljöperspektiv. Att återvinna energi är ett väldigt bra sätt att göra hela världen en tjänst.

Står du inför att välja så är rådet att du kontaktar en specialist på området. Man måste väga för- och nackdelar och samtidigt också se till vilka specifika behov man har samt även väga husets konstruktion och den egna budgeten innan man bestämmer sig.

Bergvärmeinstallationer är komplicerade uppdrag som ställer stora krav på leverantören!
15 Oct 2019