Sol- och bergvärme | En bra kombination

Sol- och bergvärme är två miljövänliga uppvärmningsformer som passar utmärkt i Stockholm, och som dessutom kompletterar varandra på ett mycket bra sätt. Det är dock en lösning som kräver kunnighet och skicklighet för att planera och installera på bästa sätt. Rätt installerat gör systemet med kombinerad sol- och bergvärme att ett hushåll kan sänka sina energikostnader avsevärt, trots en hög installationskostnad.

”Genom att koppla både bergvärmepumpens och solcellssystemets värmeväxlare till en ackumulatortank kan båda systemen köras gemensamt och komplettera varandra”

Genom att kombinera sol- och bergvärme har man en säker energiförsörjning året runt. Under sommarhalvåret kan ett system med solceller nästan helt på egen hand försörja ett hushåll med el och varmvatten, och det ger borrhålet för bergvärme lite välbehövlig avlastning, som gör att det blir ännu effektivare på vintern, och då kan jobba extra hårt för att kompensera för de bristande soltimmarna. Genom att koppla både bergvärmepumpens och solcellssystemets värmeväxlare till en ackumulatortank kan båda systemen köras gemensamt och komplettera varandra.

Främst för hushåll med stor energiförbrukning

Både berg- och solvärme har höga installationskostnader, något man måste ta med i beräkningarna. Att kombinera sol- och bergvärme är därför bäst för stora hushåll med hög energiförbrukning. Väl på plats kan systemet dock sänka energikostnaderna avsevärt och göra hushållets ekonomi bättre. För hushåll som redan har antingen en bergvärmepump eller har installerat solceller på taket är det också utmärkt. Har man redan solceller har man också i regel en ackumulatortank, till vilken man kan koppla en bergvärmepump. Har man en bergvärmepump med egen varmvattenberedare kan man i stället seriekoppla systemen och sedan på lång sikt, när bergvärmepumpen tjänat ut, ersätta den med en pump utan beredare som kopplas direkt till ackumulatortanken.

Att installera bergvärme

Att borra för bergvärme är dyrt, och att köpa in ett helt system för bergvärme kan kosta upp emot hundra tusen kronor eller mer, beroende på hur djupt man måste borra. Dessutom krävs tillstånd från kommunen innan man ens kan börja borra. Men då ska man veta att när systemet väl är igång kan det sänka husets energikostnader med upp emot 80%.

Är du intresserad av bergvärme kan du börja med att kontakta oss, så kan vi komma och undersöka dina förutsättningar för bergvärme. Är ni fler i området som vill borra för bergvärme kan vi göra en kollektiv lösning som gör att kostnaderna per borrhål sjunker. När hålet väl är borrat installerar vi bergvärmepumpen, som kopplas antingen direkt till huset vattenburna värmesystem eller till en ackumulatortank för att kombineras med solenergi.

Kombinera med solenergi

Den stora fördelen med att kombinera en bergvärmepump med solceller är att pumpen inte hela tiden behöver föra energi från borrhålet. Det gör att borrhålet under sommarmånaderna får tid att återhämta sig, vilket gör att den solenergi som finns lagrad där räcker längre och att hålet kan utnyttjas maximalt på vintern när solcellerna inte ger så mycket energi. På sommaren klarar ett väldimensionerat system med solceller hela husets energibehov, och värmepumpen behöver knappt jobba alls.

Även solceller är relativt dyrt, men precis som bergvärme är det en investering som snabbt betalar sig. Vill du veta mer om hur du kan kombinera sol- och bergvärme för att dra nytta av solens energi året runt, kontakta oss så berättar vi mer!

Trygga installatörer med lång erfarenhet!
21 Mar 2019