Spara el med golvvärme

Goda råd är dyra – nu handlar det om att spara el. Här är några tips som kan hjälpa dig att spara el där hemma med hjälp av golvvärme.

Spara el med golvvärme

När fötterna känns varma sprids den sköna känslan ut i hela kroppen – det är därför det är så skönt med golvvärme. Samma effekt får du av att vandra barfota på uppvärmda havsklippor på sommaren eller att ta ett varmt fotbad när man känner sig frusen.

Genom att hålla en ganska hög temperatur på golvet, kanske 22-23 grader så kan du hålla en relativt låg temperatur i luften, runt 18-19 grader. Tack vare golvvärmen behöver du alltså inte värma upp luften lika mycket med till exempel värmeelement.

Viktigt att huset är välisolerat

Det ställs dock vissa krav på ditt hus för att golvvärmen ska fungera på effektivast möjliga sätt. Det absolut viktigaste är att det är välisolerat nedtill. Om huset är byggt på betongplatta på mark krävs en isolering mot jorden minst 300 millimeter mineralull eller liknande material. Är det för dåligt isolerat mot marken kan så mycket som 30 procent av värmen försvinna genom golvet.

Det är även viktigt att alla fönster i huset är anpassade för golvvärme. Det är viktigt att fönstren inte har något luftintag undertill eftersom den kalla luft som kommer in utifrån är tyngre än inomhusluften. Kall luft sjunker nedåt och skulle i detta läge motverka golvvärmen på ett sätt som inte är önskvärt. Det kalla golvdrag som då sker kallas kallras.

Tre typer av golvvärme

Det finns tre typer av golvvärme. Vanligast i svenska villor är elburna eller vattenburna system. Det finns även luftburna system, men de används sällan i villor.

Vilken typ av golv fungerar bäst tillsammans med golvvärme? Den optimala effekten får man med ett klinkergolv ovanpå värmeslingorna. Keramiken lagrar värmen längre och sprider den inte bara uppåt utan även i sidled. Detta leder till att det blir mindre slöseri på el och en större besparing. Andra typer av golv som de flesta träslag, plast och textilgolv fungerar också med golvvärme.

Men dessa golvtyper har inte samma förmåga att lagra värmen över tid och blir därför inte lika energieffektiva jämfört med klinkergolv.  

Vid sidan av att du kan minska energiförbrukningen med golvvärme som så slipper du radiatorer. Det gör att det blir lättare att möblera och städa och värmen sprids på ett jämnt sätt i och mellan rummen. 

Trygga installatörer med lång erfarenhet!
14 Feb 2023