Stora skillnader på avgiften för bergvärme i landet

Du som vill värma upp ditt hem med bergvärme måste först fråga om tillstånd från din kommun. Alla är skyldiga att anmäla borrning för bergvärme till hemkommunen. Det är sedan miljökontoret i din kommun som ska ta emot din anmälan och utföra en koll av marken på plats i ditt hem.

“En Hammaröbo får betala 5 000 kronor medan andra värmlänningar bara betalar en avgift på 900 - 2 400 kronor”

Sedan gör miljökontoret kontroller för att kunna bedöma om det finns några risker med att borra för bergvärme där du bor. Om det uppborrade hålet skulle hamna för nära andra människor kan det påverka både deras hälsa och miljön runt omkring er.

Tydliga skillnader i Värmland

Alla som vill installera bergvärme måste alltså först kontrolleras av sin kommun på plats i hemmet. Det kostar pengar. Och den här avgiften kan bli mycket olika stor beroende på var i landet du bor.
Under sommaren 2018 rapporterade till exempel Sveriges Television om stora skillnader i Värmland. I Hammarö ville Ia Andersson och hennes man satsa på bergvärme till sitt hus. De fick då höra att kommunen skulle ta ut nära 5 000 kronor för att behandla deras anmälan.

Andra kommuner i Värmland tar mellan 900 och 2 400 kronor istället. Det motsvarar en till ett par timmars arbete. Skulle det sedan behövas tillstånd för borrningen kostar det extra per timme i dessa kommuner.

Extra kostnad om tillstånd behövs

Ett sådant tillstånd kan som regel behövas om borrningen ska utföras på känslig mark, som till exempel i ett vattentäktsområde. I sådana fall kan ärendet behöva utredas mer och då blir avgiften till kommunen högre.
– Vi tycker ju det är orimligt dyrt att Hammarö kommun tar ut en sån otrolig avgift. Tittar man på andra kommuner i Värmland så är det ganska stor skillnad, säger Ia Andersson till Sveriges Television.

Hon har fått svar av Erik Gustafsson, ordförande i byggnadsnämnden på Hammarö. Han förklarar att just Hammarö kommun direkt vill hålla god koll på borrningen för bergvärme och därför utgår kommunen alltid från att det behövs ett sådant tillstånd som de andra kommunerna tar extra timmar för att utreda. Hammarö kommun räknar därför med att utredningen alltid tar fyra timmar och då blir slutsumman 4 960 kronor. Hammarö vill vara noga eftersom det är lätt hänt att borrningen sker på mark som inte är lämplig, förklarar Erik Gustafsson i en intervju.

Borrdjupet spelar stor roll för priset

Förutom själva avgiften till kommunen finns andra förhållanden som gör att priserna över landet kan skilja sig åt väsentligt. För att bergvärmen ska fungera optimalt kan borrningen behöva gå olika djupt beroende på var man bor i landet. I norra Sverige kan det krävas ett djup på 300 meter medan borrningar i mellersta och södra delarna av landet “bara” kan ligga på uppemot 150 meter. Det spelar förstås en stor roll för kostnaden.

Trygga installatörer med lång erfarenhet!
17 Oct 2018