Ytjordvärme - så fungerar det

Ytjordvärme innebär att solvärmen som lagras i markens översta skick används för att värma upp ett hus. Läs vidare om ytjordvärme – Så fungerar det.

Så installeras och fungerar ytjordvärme

  1. Kollektorslingan monteras

Kollektorslingan är den slinga som ska ta tillvara på värmen i markytan. Den grävs ner på ungefär en meters djup och läggs ut i ett slingrande mönster för att maximera ytan. Hur lång slinga som måste läggas ut beror på husets storlek och behov av uppvärmning.

Den är ofta mellan 200 meter och 500 meter och innehåller en så kallad köldbärare. Det är medel som behöver ha två tydliga funktioner. För det första är det viktigt att vätskan inte fryser vilket skulle snabbt skulle förstöra anordningen. Dessutom ska medlet effektivt ta upp den värme som finns i marken.

  1. Pannan installeras

När kollektorslingan ligger på plats är nästa steg att installera värmepannan vars uppgift är att ta vara på värmen.

  1. Vätska cirkulerar

Den vätska som cirkulerar i kollektorsslingan värms upp av jordvärmen som i sin tur alstras av solvärmen. Detta blir därmed en slags solvärme även om det är jorden som värmer upp.

  1. Jordvärmepump tar tillvara på värmen

Nu cirkulerar vätskan vidare in till huset där en jordvärmepump tar tillvara på värmen. Därefter pumpas vätskan ut i systemet igen för att återigen värmas upp i slingorna i jorden.

Vilken värmepump som ska väljas och hur lång kollektorslinga som krävs kan installatörer räkna ut utifrån behovet av värme och ett flertal olika förhållanden.

Fördelar och nackdelar med ytjordvärme

Med alla värmepumpar finns både fördelar och nackdelar. För ytjordvärme gäller följande:

+ Mycket liten miljöpåverkan

Till skillnad mot många andra värmekällor innebär ytjordvärme en mycket liten miljöpåverkan.

+ Ekonomiskt långsiktigt

Även om det är en stor investering är det en långsiktigt ekonomisk installation. Från första dagen minskas uppvärmningskostnaden samtidigt som värdet på huset generellt ökar. Efter drygt 10 år kan installationen vara återbetald utifrån minskad värmekostnad.

+ Jämn tillförsel av värme

Oavsett årstid eller temperatur ute kommer slingan att leverera en värme på en jämn temperatur.

+ Även kyla

Är det för varmt hemma? Då vätskan som pumpas in har en relativt låg temperatur kan den även användas för en kylande effekt.

- Stor kostnad

Även om det är en långsiktig investering så behövs kapitalet. Ett alternativ är att låna pengar men då uppstår även en räntekostnad. I vissa fall går det även att delbetala installationen. Det viktiga är då att jämföra kostnaden som uppstår för denna delbetalning mot andra finansieringsalternativ.

- Tar stor plats på gården

Eftersom flera hundra meter slinga behöver grävas ner kommer en stor del av trädgården behöva grävas upp. Det krävs därmed att det finns en tillräckligt stor yta som kan utnyttjas. Exempelvis kan grävning inte ske för nära tomtgränsen eller vatten. Dessutom kommer en större åverkan ske när alla slingor ska installeras.

Finns det en åker eller äng precis i anslutning till huset är detta en mycket stor fördel då slingan därmed kan grävas ner i den.

Bergvärmeinstallationer är komplicerade uppdrag som ställer stora krav på leverantören!
10 Mar 2020