Fossilfria alternativ för villaägaren

Det finns olika fossilfria uppvärmningsmetoder att välja mellan för dig som bor i villa. Vilket passar dina behov bäst?

Fossilfria alternativ är framtiden

Idag står världen inför en enorm utmaning. Senast år 2030 måste de globala utsläppen av växthusgaser halveras för att vi ska ha en möjlighet att nå det som kallas 1,5-gradersmålet, vilket innebär att den globala uppvärmningen inte får överskrida 1,5 grader. Alla världens energisystem måste ställas om, och fossila bränslen som kol, olja och naturgas måste alla fasas ut. För att klara av målet får vi inte släppa ut några växthusgaser alls under andra halvan av det här århundradet.

För oss som bor i kalla klimat är det viktigt att ställa om energiförbrukningen för uppvärmning av våra hem. Bor du i villa har du möjlighet att göra miljövänliga val som hela jordens befolkning har glädje av i längden.

Utsläppen av fossil koldioxid från den svenska uppvärmningssektorn har minskat med hela 90% de senaste 40 åren. Värmeproduktionen, som tidigare dominerats av eldningsolja, är idag huvudsakligen baserad på förnybar fjärrvärme, värmepumpar, elvärme och biobränsle, vilket har bidragit till ett minskat fossilberoende för uppvärmningssektorn.

Något motsägelsefullt är att våra elbehov ständigt ökar. Vi använder mer och mer elektronik, och många av de klimatomställningar vi gör innebär högre elförbrukning.
Våra individuella val är inte hela svaret på problemet, men att vi gör så gott vi kan för att välja fossilfria alternativ för vår egen elförbrukning är högst angeläget.

Fossilfria alternativ

De fossilfria alternativ som finns har för och nackdelar, precis som det mesta. Här följer några alternativ som finns idag för dig som bor i villa eller hus.

Solpaneler och soltak

Solpaneler eller soltak är en kostsam, men också lönsam, investering både i ditt hem och i vår planets framtid. De består av solceller, ljuskänsliga halvledardioder som omvandlar ljus till elektrisk ström. Varje cell ger upphov till ganska låg spänning, därför seriekopplas de i solpaneler. En nackdel med denna lösning är att vi i länder som sverige har relativt få soltimmar. Men överskott från solenergi går att lagra, till exempel med hjälp av batterier.

Värmepumpar

Det finns ett antal olika sorters värmepumpar att välja mellan. Vilken som passar bäst för vilket hus beror bland annat på huset och tomtens utformning. Bergvärmepump,
luft-luftvärmepump, luft-vattenvärmepump och frånluftsvärmepump är några av alternativen.

 • Bergvärmepump.
  Bergvärmepumpar värmer upp villan med hjälp av energin som finns i berg, jord, sjö och grundvatten. En bergvärmepump ger dig den största energibesparingen av alla värmepumpar, det är möjligt att sänka sina kostnader för värme och varmvatten med upp till 80%. Dessutom höjer en installerad bergvärmepump värdet på din villa. Ett krux med bergvärme är att det är ganska kostsamt att installera eftersom den utöver själva pumpen och installationen av den kräver borrning ned till berget på din tomt. Tillstånd från din kommun krävs också för detta.

 • Luft-luftvärmepump.
  Luftvärmepumpen hämtar energi direkt från utomhusluften och sprider den i form av varmluft inomhus. Är det varmt ute kan du ställa om värmepumpen så att den istället sprider svalare luft. En nackdel med den här typen av pump är att den inte kan producera varmvatten, och att den fungerar sämre om det är riktigt kallt utomhus.

 • Luft-vattenvärmepump.
  Den här typen av pump överför energin från utomhusluften till husets vattenburna värmesystem. Den värmer också upp tappvattnet. Beroende på hur kostnadseffektivt det uppvärmningssystem ditt hus har idag är kan du sänka dina värmeutgifter med mellan 50% och 70%. Den främsta nackdelen är att den lämpar sig bäst för hus som har relativt lågt värmebehov, upp till 25.000 kWh per år.

 • Frånluftsvärmepump.
  Frånluftsvärmepumpen tar tillvara energin i den varma ventilationsluften, vilket bidrar både till miljövänlig vatten- och rumsuppvärmning till låg kostnad och till god ventilation. Nackdelen är att energimängden är begränsad till husets ventilationflöde, och luften måste tillföras någonstans ifrån. Hål för friskluftsventiler borras och ibland bidrar det till att kalluft kommer in i huset delvis okontrollerat. Vissa skulle kalla frånluftsvärmepumpen den billigaste, vanligaste och mest begränsade sortens värmepump.

Liknande artiklar

När börjar bergvärme löna sig?

Borra för och brunn och bergvärme på samma gång

Så fungerar en kollektorslang

Bergvärmeinstallationer är komplicerade uppdrag som ställer stora krav på leverantören!
7 Oct 2020